• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/pages/Abdülkadir-Geylani-Derneği/449321835176851
  • https://twitter.com/KADRDERV
SİTE MENÜSÜ
GÖRÜNTÜLÜ MEALLİ KUR'AN-I KERİM HATMİ ŞERİFİ
NAMAZ VAKİTLERİ
Site Haritası

Sevilen İlahi Sözleri

  BİR GECE MUHAMMED’E 

Bir gece Muhammed’e,
Çalab’dan geldi burak,
Seni okur Zülcelal,
Ne durursun kıl hazırlık.

Sallallahu ala Muhammed,
Sallallahu aleyhi ve sellem,

Geldi Cibril hazreti,
Getirdi burak atı,
Nurdan idi hilati,
Gözü gevher, yüzü ak.

Sallallahu ala Muhammed,
Sallallahu aleyhi ve sellem,

Nice bin yıllık yola,
Bir anda vara gele,
Yunus ey dür kim ola,
Ol Muhammed’dir mutlak.

Sallallahu ala Muhammed,
Sallallahu aleyhi ve sellem,  


 ŞAH’IM ALİ ABA’YA ERENLERE AŞK OLSUN

Şahı Ali Abaya erenlere aşk olsun,
Meydanı Mustafa’ya girenlere aşk olsun,
 
Meydan bir özge yerdir, bilmek anı hünerdir,
Erkanı erenlerdir, bilenlere aşk olsun,
 
Koç kuzulu bir koyun, olup derdinden soyun,
Orda mürşide boyun eğenlere aşk olsun,
 
Mürşid Hayder Ali’dir, Hak anda münceliddir,
Eli Hak’kın elidir, bilenlere aşk olsun,
 
Tevellayı gönülden, getirdin fahir elden,
Mürşidi canı dilden sevenlere aşk olsun,
                            


GİDER HAKK’A RUFAİLER, KADİRİLER 

Rufainin misli yoktur,
Herdem kerameti çoktur,
Daima sözleri haktır,
Gider hakka Rufailer,
Gider hakka Kadiriler.

Ateşte kızar saçları,
Yanmaz onların başları,
Seyyid Ahmed dervişleri,
Gider hakka Bedeviler,
Gider hakka Dussukiler.

Ateşte kızar gülleri ,
Yanmaz onların dilleri,
Seyyid Ahmed’dir pirleri,
Gider hakka  Şazeliler,

Gider hakka Nakşibendiler.
Pirimiz ravzaya vardı,
Dost Muhammed elin verdi,
Merhaba ya Ahmed dedi,
Gider hakka Mevleviler,

Gider hakka Bektaşiler
çifte sancağın açarlar
doğrulup Hakk’a giderler
daima illallah derler
Gider Hakk’a uşşakiler
Gider Hakka Melamiler  

Çabuk aşka geliyorlar,
Nice hikmet görüyorlar,
Hak yoluna ölüyorlar,
Gider hakka Rufailer,
Gider hakka Kadiriler. 

Pirimiz ol seyyid ahmed
nebimiz server muhammed
turabi umar şefaat
gider hakka rufailer
gider dosta Kadiriler 


AÇAN ÇİÇEKLERE MEYVE

Açan çiçeklere meyve
Verilmiyor Muhammed'siz
Hakk'tan gelen derde deva
Bulunmuyor Muhammed'siz

Cok mesgul ol kur-an ile
Seherlerde figan ile
Son nefeste îman ile
Ölünmüyor Muhammed'siz

Uzak Cennet'in yollari
Gider muttaki kullari
Cennette tugba dallari
Egilmiyor Muhammed'siz

Garip kulun sana âsi
Silinmez kalbimin pasi
Gönüllerde Allah aski
Bulunmuyor Muhammed'siz

 

Bu işyanım yüz karası
Bilmem ki nedir çarası
Göz yaşı siler bu pası
Beytullahta seher vakti 

Mücrimim boynum bükeyim
Biraz göz yaşı dökeyim
Huzurunda diz çökeyim
Medinede seher vakti

Dertlilerle dertleşirim
Bülbül ile ötüşürüm
Ben mecnunla yarışırım
Seccademde sehre vakti


Garibi söyletme yeter
Dili yanmış kordan beter
Elinde arzuhal tutar
Geylaniyle seher vakti

  

 EHLEN VE SEHLEN

Ey enbiyalar serveri
Ey evliyalar rehberi
Ey insucan peygamberi
Ehlen ve sehlen merhaba

Sen canların cananısın
Dertlilerin dermanısın
Alemlerin sultanısın
Ehlen ve sehlen merhaba

Allahü ekber şanühü
Sultanehü sübhanehu
Kad caena burhanehu
Ehlen ve sehlen merhaba

Sensin mahbub-i hüda
Etme şefaatten cuda
Ahmet Muhammed Mustafa
Ehlen ve sehlen merhaba

Derviş yunus söyler sözü
Dergahına sürer yüzü
Severler mahşerde bizi
Ehlen ve sehlen merhaba


ŞEM'E YANAN PERVANELER

Şem'e yanan pervâneler, gelsin beraber yanalım
Aşka düşen divâneler, gelsin beraber yanalım

Varın sorun şu bülbüle, neden âşık olmuş güle
Allah için düşmüş dile, gelsin beraber yanalım

Gel şeyhzadem gel sen de yan, yaş yerine dökelim kan
Hak dîdarın isteyen can, gelsin beraber yanalım

Yanmaktır bizim kârımız, Arz edelim ahvalimiz
Cennette cemâl isteriz, gelsin beraber yanalım

 


DOST DOST

Erler demine destur alalım
Pervâneye bak ibret alalım
Aşkın ateşine gel bir yanalım
Pervâneye bak ibret alalım
( Dost,dost, dost, dost )

Devrâna girip seyrân edelim
Eyvah demeden Allah deyelim
Lâilaheillah, Lâilaheillah, Lâilaheillah Hû

Ey yolcu biraz sen dinle beni
Kervân geçiyor sen kalma geri
Yusuf denilen dünya güzeli
Fethetti bu gün kalbi seferi
Dost,dost, dost, dost

Devrâna girip seyrân edelim
Eyvah demeden Allah deyelim
Lâilaheillah, Lâilaheillah, Lâilaheillah Hû

Günler geceler durmaz geçiyor
Sermayen olan ömrün bitiyor
Bülbüller bak efgân ediyor
Ey gonca açıl mevsim geçiyor
Dost,dost, dost, dost

Devrâna girip seyrân edelim
Eyvah demeden Allah deyelim
Lâilaheillah, Lâilaheillah, Lâilaheillah Hû 

YAN YÜREĞİM

Yan yüreğim yan,
Gör ki neler var canım,
gör ki neler var ?
Bu halk içinde canım,
Bize gülen var, bize gülen var.

Koy gülen gülsün,
Hak bizi bilsin canım,
Hak bizi bilsin
Gafiller bilsin
Hakkı seven var, hakkı seven var.

Bu yol uzundur,
Menzili çoktur canım, menzili çoktur,
Geçidi yoktur,
Derin sular var, derin sular var.

Her kim pervane,
Gelsin meydane canım, gelsin meydane,
Kıyamaz cane canım,
Kimde hüner var, kimde hüner var ?

Yunus sen burda,
Meydan isteme canım, meydan isteme
Bu meydan içinde canım,
Merdaneler var, merdaneler var.
  
PİR SULTAN ABDÜLKADİR 

Meded Ya Gavsul azam
Pir sultan Abdulkadir
Mevhibei muazzam
Pir sultan Abdulkadir

Nesli paki Mustafa
Hanedanı ba safa
Dürrü yektai vefa
Pir sultan Abdulkadir

Ol sultanül evliya
Nüktedanül asfiya
Hem bürhanül etkiya
Pir sultan Abdulkadir

Mazharı sırrı Huda
Meşheri feyzi ata
Meşarı puşi hata
Pir sultan Abdulkadir

İnsü cin oldu hayran
Melekler kıldı devran
Arşı eyledi seyran
Pir sultan Abdulkadir

Bergüzarı mürteza
Rehgüzarı mücteba
Gülzarı ali aba
Pir sultan Abdulkadir

Aşki kurban yoluna
Dergâhında buluna
Himmet eyle kuluna
Pir sultan Abdulkadir  

MUALLA GAVSİ

Mualla gavsi sübhani
Mukaddes kutbi rabbani
Emin-i sırrı yezdani
Abdülkadir-i Geylani

Alelya lel ya seyyide ayni
Alel ya lel ya seyyide ruhi

Zehi simai nurani
Zehi ferhunde pişani
Kemal-i hüsnü insani
Abdülkadir-i Geylani

Alelya lel ya seyyide ayni
Alel ya lel ya seyyide ruhi

Safa bahşı muhibbani
Ata bahşı fakirani
Hata puşi müridani
Abdülkadir-i Geylani

Alelya lel ya seyyide ayni
Alel ya lel ya seyyide ruhi

Bi-ma’na berkenani
Bi-sureti Yusuf sinani
Bi-behçeti şah merdani
Abdülkadir-i Geylani

Alelya lel ya seyyide ayni
Alel ya lel ya seyyide ruhi

Cihan sohbet-i bevet-bani
Her an ma’na bi-kurbani
Kerameş feyzi Rabbani
Abdülkadir-i Geylani

Alelya lel ya seyyide ayni
Alel ya lel ya seyyide ruhi

Medet ya şeyh-i Geylani
Kerem ya kutbu rabbani
Ki mahrumum ne gerdani
Tu muhyiddin-i Geylani

Alelya lel ya seyyide ayni
Alel ya lel ya seyyide ruhi

Beved birdir ki hendani
Bahaeddindir bani
Ya kutbuddini hakani
Abdülkadir-i Geylani    


GÖSTER CEMALLİN ŞEM'İNİ


Göster cemalin şem-ini Yansın od-a pervaneler
Devlet değil mi aşığa Şem-ine karşı yaneler

(Hu Can Allah, Hu Can Allah Canlar sana kurban Allah)

Mescid ile medreseyi Ismarladık zahidlere
Hak’ka ibadet etmeye Yeter bize viraneler

Ey hali pek Rana güzel Yağmaladın dil mülkini
Pek bağla aşk zincirini Boşalmasın divaneler

Biz meye tövbe etmişiz Ağyar elinden içmeye
Kudret yedinle sun bize Dolu dolu peymaneler

Cevri cefa etmeğile Şemsi seni terkeylemez
Seni seven aşıkların Haşa senden usaneler

Derviş olan neyler silah Hemen daim der zikrullah
Nerde akşam orda sabah Ya Hay! Ya Hu! der gezerim

Daldı gönül bahri gamım Dembe dem artar kederim
Elde teber başta külah Nefsim ile cenk ederim 

TALEAL BEDRÜ

Taleal bedru aleyna 
Minseniyyeti-l veda' 
Vecebbeşşükrü aleyna 
Mâdeâ lillahi de'a 

Eyyühel meb'usu fîna 
Ci'te bilemril muta' 
Ci'te şerraftel medîne 
Merhaben yâ hayreda'
3  
Ente şemsun, ente bedrun 
Ente nûrun âlâ nûr 
Ente misbe hassüreyya 
Ya habîbi, ya Rasul 
4  
Kadle bisnâ sevbe izzin 
Ba'de esvâbı-rrika' 
Vereda'nâ sedye mecdin 
Ba'de ayyâm-iddeya'

5  
Kalet ehmâru-ddeyâcî 
Kulli erbâbil İslâm 
Küllü men yetbe' Muhammed 
Yenbağî en lâ yüdâm 
6  
Veteâhednâ cemîen 
Yevme eksemne-l yemîn 
Lennehûne-l ahde yevmen 
Ve-ttehazne-ssadkadîn
7  
Lestü vallahi neziyyen 
Mâ yukasihi-l ibâd 
Meşheden yâ necme emnîn 
Zû vebâin ve vidâd

GÖÇTÜ KERVAN

Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın
Göçtü kervan kaldık dağlar başında
Çağrışır tellallar inanmaz mısın
Göçtü kervan kaldık dağlar başında

Emir hac göçeli hayli zamandır
Muhammed cümleye dindir imandır
Delilsiz gidilmez yollar yamandır
Göçtü kervan kaldık dağlar başında

Yunus sen bu dünyaya niye geldin
Gece gündüz Hakkı zikretsin dilin
Evliyaya uğramaz ise yolun
Göçtü kervan kaldık dağlar başında


KALANLARA SELAM OLSUN

Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun,
Bizim için hayır dua, kılanlara selam olsun.

Ecel büke belimizi, söyletmeye dilimizi,
Hasta iken halimizi, soranlara selam olsun.

Tenim ortaya açıla, yakasız gömlek biçile
Bizi bir asan veçhile, yuyanlara selam olsun.

Sala verile kastımıza, gider olduk dostumuza
Namaz için üstümüze, duranlara selam olsun.

Derviş Yunus söyle sözü, yaş dolmuştur iki gözü,
Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun.

İSTEDİĞİM HAKTIR BENİM

Gece gündüz döne döne
İstediğim haktır benim
Allah deyip yana yana
İstediğim haktır benim

Yoluna terkedip canı
Akıtıp gözümden kanı
Ah eyleyip dünü günü
İstediğim haktır benim

Münkirler aşk halin bilmez
Münafıklar yola gelmez
Ağlar bu gözlerim gülmez
İstediğim haktır benim

Kor olayım kül olayım
Taşkın akan sel olayım
Çineneyim yol olayım
İstediğim haktır benim


KABENİN YOLLARI

Kabe'nin yolları bölük bölüktür.
Benim yüreciğim delik deliktir
Dünya dedikleri bir gölgeliktir.

Canım Kabe'm varsam sana
Yüzüm gözüm sürsem sana

Eşim dostum yüklesinler yükümü
Komşularım helal etsin hakkını
Görmez oldum ırak ile yakını

Canım Kabe'm varsam sana
Yüzüm gözüm sürsem sana

 

                                        N'OLDU BU GÖNLÜM

N'oldu bu gönlüm n'oldu bu gönlüm
Derd-u gam ile doldu bu gönlüm

Yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm
Yanmada derman buldu bu gönlüm

Yan ey gönül yan yan ey gönül yan
Yanmadan oldu derdine derman

Pervane gibi pervane gibi
Şem'ine aşkın yandı bu gönlüm

Gerçi ki kandı gerçeğe yandı
Rengine aşkın cümle boyandı

Kendide buldu kendide buldu
Matlabını hoş buldu gönlüm

Sevad-ı a'zam sevad-ı a'zam
Belki oluptur Arş-ı muazzam

Matlab-ı canan matlab-ı canan
Olsa acep mi şimdi bu gönlüm

Seyr-i billahtır seyr-i billahtır
Li maallahtır fena fillahtır

Ayinesinde ayinesinde
Gird-i sivayı buldu bu gönlüm

El fakru fahrı el fakru fahri
Demedi mi ol alemler fahri

Fahrini zikrin fahrini zikrin
Mahv-u fenada buldu bu gönlüm

Bayramı imdi Bayramı imdi
Bayram edersin yar ile şimdi

Hamd-ü senalar hamd-ü senalar
Yar ile bayram kıldı bu gönlümUyan Ey Gözlerim

Uyan eygözlerim gafletten uyan
uyan uykusu çok gözlerim uyan
azrailin kastı canadır inan
uyan ey gözlerim gafletten uyan
uyan uykusu çok gözlerim uyan

seherde uyanırlar cümle kuşlar
dill-u dillerince tesbihe başlar
tevhid eyler dağlar, aşlar, ağaçlar
uyan ey gözlerim gafletten uyan
uyan uykusu çok gözlerim uyan

semavatın kapıların açarlar
alemlere rahmet suyu saçarlar
seherde kalkana hulle biçerler
uyan ey gözlerim gafletten uyan
uyan uykusu çok gözlerim uyan

bu dünya fanidir, sakın aldanma
mağrur olup tac-u aha dayanma
yedi iklim benim deyu güvenme
uyan ey gözlerim gafletten uyan
uyan uykusu çok gözlerim uyan

benim murad kulun, suçumu affet
suçum bağışlayıp günahım ref et
rasulun sancağı dibinde haşret
uyan ey gözlerim gafletten uyan
uyan uykusu çok gözlerim uyan

NE ZAMAN ANARSAM SENİ 

Ne zaman anarsam seni
Kararım kalmaz Allah’ım.
Senden gayrı gözüm yaşın
Kimseler silmez Allah’ım.


Sen yarattın cismü canı
Sen yarattın bu cihanı
Mülk senindir kerem kânı
Kimsenin olmaz Allah’ım


Açılır bağı bostanın
Okunur dilden destanın
Senin baktığın gülistanın
Gülleri solmaz Allah’ım


Sensin ismi Bâkî olan
Sensin dillerde okunan
Senin aşkına dokunan
Kendini bilmez Allah’ım.
 

Aşkın bahrına dalmayan
Canını feda kılmayan
Senin cemalin görmeyen
Ebedi gülmez Allah’ım


Zar olur aşıkın işi
Durmaz akar gözü yaşı
Senden ayrı düşen kişi
Didarı görmez Allah’ım


Âşık Yunus seni ister
Lutfeyle cemalin göster
Cemalin gören âşıklar
Ebedi ölmez Allah’ım.
* * *

ALEYKE YA RASULULAH

  Bihamdilillah derim Allah
Alup aklımı fikrullah
Hamdilillah derem Allah
Alup aklımı fikrullah
Salâtullah, selâmullah


Aleyke ya Resulullah
Dilimde zatın esması
Bana üns oldu zikrullah
Salâtullah, selâmullah
Aleyke ya Resulullah


Ben ol pervaneyim
Cemalin şem’ine yandım
Yanuben küllü kül oldum
Beni mahvetti aşkullah
Salâtullah, selâmullah
Aleyke ya Resulullah


Bu tevhidden murad ancak
Cemali zata ermektir
Görünen kendi zatıdır
Değildir sanmaki gayrullah
Salâtullah, selâmullah
Aleyke ya Resulullah


Gönül ayinesin sofi
Eğer kılar isen safi
Açılır sana bir kapı
Ayan olur cemalullah
Salâtullah, selâmullah
Aleyke ya Resulullah


Şems-i Tebriz bunu bilir
Ehad kalmaz fena bulur
Bu alem küllü mahvolur
Hemen baki kalır Allah
Salâtullah, selâmullah
Aleyke ya Resulullah

***
ŞOL CENNETİN IRMAKLARI 

 Şol Cennetin ırmakları
Akar Allah deyu deyu
Çıkmış İslam bülbülleri
Öter Allah deyu deyu


Salınır Tuba dalları
Kur-an okur hem dilleri
Cennet bağının gülleri
Kokar Allah deyu deyu


Kimler yiyip kimler içer
Hep melekler rahmet saçar
İdris nebi hulle biçer
Subhan Allah deyu deyu


Ol Allahın melekleri
Daim tesbihte dilleri
Cennet bağı çiçekleri
Kokar Allah deyu deyu


Altındandır direkleri
Gümüştendir yaprakları
Uzandıkça budakları
Biter Allah deyu deyu


Aydan aydındır yüzleri
Şekerden tatlı sözleri
Cennet’te huri kızları
Gezer Allah deyu deyu


Hak’ka aşık olan kişi
Akar gözlerinin yaşı
Pür nur olur içi dışı
Söyler Allah deyu deyu


Ne dilersen Hak’tan dile
Kılavuzla gir bu yola
Bülbül aşık olmuş güle
Öter Allah deyu deyu


Açıldı gökler kapısı
Rahmetle dolu hepisi
Sekiz Cennet’in kapısı
Açar Allah deyu deyu


Yunus Emre var yarına
Koma bu günü yarına
Yarın Hak’kın divanına
Varam Allah deyu deyu
* * *

AFFET İSYANIM 

Affet isyanım benim,
Halim yaman Allah’ım
Ref et nisyanım benim
Medet aman Allah’ım
Halim yaman Sultanım


Defterim dolu siyah
Amelim tekmil günah
Sensin kuluna penah
Medet aman Allah’ım
Halim yaman Sultanım


Affına güvenirim
Kapında dilenirim
Kovsan yine gitmezem
Medet aman Allah’ım
Halim yaman Sultanım


Ben bir yüzü karayım
Sana nasıl varayım
Ya kime yalvarayım
Medet aman Allah’ım
Halim yaman Sultanım


Ömrümü ettim heder
Mücrimim halim beter
Bana kulum de yeter
Medet aman Allah’ım
Halim yaman Sultanım


Ümmet et Habibine
Gönüller tabibine
Rahmeyle garîbine
Medet aman Allah’ım
Halim yaman Sultanım


LA TAKNATU buyurdun
Rahmetinle doyurdun
Kullarına duyurdun
Medet aman Allah’ım
Halim yaman Sultanım


Aşki’yi azad eyle
Cemalinle şad eyle
Kulum diye yad eyle
Medet aman Allah’ım
Halim yaman Sultanım
* * *

BULAYIM MEVLAM SENİ 

 Aşkınla yak kül et beni
Tek bulayım Mevlam seni
Çiğnet yüzüm yol et beni
Tek bulayım Mevlam seni


Nuh gibi dövdür ellere
Emreyle sövdür dillere
Düşürüp uzak yollara
Tek bulayım Mevlam seni


İbrahim’im nar et yerim
Musa gibi Tur et yerim
İsa gibi dar et yerim
Tek bulayım Mevlam seni


Yusuf gibi caha düşür
Yakup gibi ağlat taşır
Aşkını başımdan aşır
Tek bulayım Mevlam seni


Biçtir beni Çerciş gibi
Yutsun balık Yunus gibi
Ahınla yak Koknus gibi
Tek bulayım Mevlam seni


İki cihanın güneşi
Bağladı bağrına taşı
Akıtıp gözünden yaşı
Tek bulayım Mevlam seni


Seyyid Nizamoğlu medet
Lütfuna hiç yoktur adet
Dile şifa ver dile dert
Tek bulayım mevlam seni
* * *

                              BİZLERİ DE MAHRUM EYLEME ALLAH

 Durmaz yanar vücudum Allah,
Bizleri de mahrum eyleme Allah
Sensin benim maksudum Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah


Gül bülbülün ormanı Allah
Ver derdime dermanı Allah
Şükür erdik bugüne Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah


Halas eyle narından Allah
Ayırma didarından Allah
Cennet’te cemalinden Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah


Kandiller yana yana Allah
Dervişler döne döne Allah
Son nefeste imandan Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah
* * *

ALLAHHU ALLAH
Ömrün bitirmiş viranemiyem
Aklın yitirmiş divanemiyem
Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah


Kanat vururum, döner dururum
Yanar kururum, pervanemiyem
Yaşlı gözlerim, tutmaz dizlerim
Yolun izlerim, mestanemiyem


Aşkınla yanan, kalbi tutuşan
Yoluna koşan Geylanemiyem
Fırında pişen, piştikçe coşan
Aşka kavuşan, Mevlanemiyem


Aşkî can feda, olsa ne fayda
Aşk oku yayda, kemanemiyem
* * *

ÇAĞIRAYIM MEVLAM SENİ

  Dağlar ile taşlar ile
Çağırayım Mevlam seni
Seherlerde kuşlar ile
Çağırayım Mevlam seni


Su dibinde mahi ile
Sahralarda ahu ile
Abdal olup Ya Hu! ile
Çağırayım Mevlam seni


Gökyüzünde İsa ile
Tur Dağı’nda Musa ile
Elindeki asa ile
Çağırayım Mevlam seni


Derdi büyük Eyyüb ile
Gözü yaşlı Yakub ile
Ol Muhammed mahbub ile
Çağırayım Mevlam seni


Bilmişim dünya halini
Terk ettim kıylü kalini
Baş açık ayak yalını
Çağırayım Mevlam seni


Yunus okur diller ile
Kumrular bülbüller ile
Hak’kı seven kullar ile
Çağırayım Mevlam seni
* * *

AMAN ALLAH'IM AMAN 
 

Alma tenden canımı
Aman Allah’ım aman
Görmeden cananımı
Aman Allah’ım aman


Bir kez yüzün göreyim
Payine yüz süreyim
Canım anda vereyim
Aman Allah’ım aman


Ahım göğe çıkmasın
Felekleri yıkmasın
Melekleri yakmasın
Aman Allah’ım aman
 

Zar eyleme işimi
Zehreyleme aşımı
Dökme kanlı yaşımı
Aman Allah’ım aman


Aşıkım Muhammed’e
Ol Râsûl-i emcede
Koyma beni hasrete
Aman Allah’ım aman


Yunus canın şükrane
Kurban etsin canane
Atma daim hicrane
Aman Allah’ım aman
* * *

ALLAH DE 

 Aşıkı didar,
Allah Allah de
Dağılsın keder,
Allah Allah de


Dünyaya dalma,
Ölmüyom sanma
Gece uyuma,
Allah Allah de


Dağ ile taşta,
Kuru ile yaşta
Çağır her işte,
Hemen Allah de


Artır vermeni,
Söyle derdini
Terket yurdunu,
Güven Allah de


Haksızlık etme,
Kem yola gitme
Allah’ı unutma,
Güven Allah de


Dilin durmadan,
Rab’bin sormadan
Kabre girmeden,
İnan, Allah de.
* * *

ALLAH ALLAH DEYU

 Sabahtan yüzümü yere,
Sürem Allah Allah deyu
El bağlayıp divanına
Duram Allah Allah deyu
 

Aksın gözlerimin yaşı
Çalayım bağrıma taşı
Postumu kıbleye karşı
Serem Allah Allah deyu


Yine dilim bülbül olmuş
Yine dağlar sümbül olmuş
Aşk ile yanıp kül olmuş
Kerem Allah Allah deyu
 

Sakla Ya Rab imanımı
Okusunlar divanımı
Son nefeste bu canımı
Verem Allah Allah deyu
 

Aşıkların yollarını
Severem hep dillerini
Aşk bağının güllerini
Derem Allah Allah deyu


Nazarımız Yusuf ola
Ey ruhsati gir bu yola
İnşaallah kendini bile
Görem Allah Allah deyu
* * *
ALLAH DEDİKÇE 

Gelin Allah Diyelim,
Kalpten pası silelim
Alemler seyredelim
Allah Allah dedikçe


Nerde tehvid çekilir
Melekler saf saf gelir
Hepsi tekbir getirir
Allah Allah dedikçe


Zikr-i Hak’ka başlandı
İsm-i Celal hızlandı
Arş-ı ala sallandı
Allah Allah dedikçe


Gönüller şadan olur
Kaygudan azad olur
Can mülke abad olur
Allah Allah dedikçe


Bağlı kapı açılır
Hak batıldan seçilir
Gizli sırlar açılır
Allah Allah dedikçe.


Gafil olma Naciya
Hak’kı zikret daima,
Seni zikreder Huda,
Allah Allah dedikçe.
* * *
 
SARI ÇİÇEK HAZAN OLUR 

 Sarıçiçek hazan olur,
Allah! diyen güzel olur
Aşk ile Allah! diyenin
Günahları gazel olur.


Aman Hay! demeye geldim
Hu! deyip dönmeye geldim
Meramımda Hu! demek var
Cemalin görmeye geldim.


Meramımda Hu! demek var
Şeyhimi görmeye geldim.
Sular Allah! diye akar
Aşık olan ona bakar


Melekler hep yıkar yapar
Sabahın seher vaktinde.
Odasında nurdan divan
O divana olsam revan


Üstündeki şeyhim sultan
Allah Hu! demeye geldim


Sofraları ıldır ışık
Ellerinde nurdan kaşık
Ben olmuşum Hak’ka aşık
Allah Hu! demeye geldim


Akan sular durulur mu?
Allah! diyen yorulur mu?
Yara Muhammed yarası
Buna merhem vurulur mu?
* * *

MEVLAM BANA VER AŞKINI 

 Mevlam bana ver aşkını
Hayranın olayım senin
Bülbül gibi gülşeninde
Nalanın olayım senin


Yandır beni yandır beni
Aşk meyinden kandır beni
Sarhoş edip döndür beni
Mestanın olayım senin


Yar eyle beni yarına
Koyma bugünü yarına
Yak beni aşkın narına
Pervanen olayım senin
(Suzanın olayım senin)


Gönül kuşun sana uçur
Aşk meyinden daim içir
Bu tacı hırkadan geçir
Üryanın olayım senin


Seyyid Nizamoğlu Hoca
Ayırma kendinden yüce
Gerek gündüz gerek gece
Mihmanın olayım senin
* * *

EZELDEN AŞKINLA 

Ezelden aşkınla Allah
Ben yane geldim
Cemalin şem’ine Allah
Pervane geldim


Koy beni yatayım Allah
Şeyh eşiğinde
Şu tatlı canımı Allah
Kurbane geldim


Nefsin kal’asını Allah
Tevhiddir yıkan
Esma kuvveti ile Allah
Meydane geldim


Aşıkların didarın Allah
Gördüm düşümde
Kalmadı takadım Allah
Divane geldim


Şems-i Tebrizi’nin Allah
Tablın kurmuşlar
Şeyhim himmetiyle Allah
Meydane geldim
* * *

MEVLAM GÖRELİM NEYLER 

Allah diyelim daim
Mevlam görelim neyler
Yolda duralım daim
Mevlam görelim neyler


Sen sanmadığın yerde
Şayet açıla perde
Derman erişe derde
Mevlam görelim neyler


Gündüz olalım saim
Gece olalım kaim
Allah diyelim daim
Mevlam görelim neyler


Netti bu Yunus netti
Bir doğru yola gitti
Bir şeyh eteğin tuttu
Mevlam görelim neyler
* * *

GÖSTER CEMALİN YARADAN
 
 Cümle âlemi Yaradan
Kaldır perdeyi aradan
Binbir ismin hürmetine
Göster cemalin Yaradan


İzin ver biz de uçalım
Fani dünyadan göçelim
Cennet’te cemal görelim
Göster cemalin Yaradan


Kaldır perdeyi aradan
Estir bizi yeller gibi
Coştur akan seller gibi
Azat olmuş kullar gibi
Göster didarın Yaradan


Kaldır perdeyi aradan
Sensin evvel sensin ahir
Aşkın bize oldu zahir
Ya lütfeyle ya da öldür
Kaldır perdeyi aradan
Ya lûtfeyle ya da öldür
Göster cemalin Yaradan
* * *

GÖNÜL EĞLENMEZ ALDANMAZ 

Tecelli-i cemal ister,
Gönül eğlenmez aldanmaz,
Teselli-i visal ister,
Gönül eğlenmez aldanmaz.


Siva savmunu kim tuttu,
Visalin aydına yetti,
Cemalin vasfını eşitti,
Gönül eğlenmez aldanmaz.


Cihanı gezsem sert eser,
Görünmez anda bahr ü ber,
Meğer ya Rab seni özler
Gönül eğlenmez aldanmaz.


Ne dünyada, ne ukbada,
Gönül bir özge sevdada,
Dem be dem fikri Mevla’da,
Gönül eğlenmez aldanmaz.
* * *

YALVAR KUL ALLAH'A YALVAR 

 Can-ı gönülden seversen,
Yalvar kul Allah’a yalvar.
Maksuda ermek istersen,
Yalvar kul Allah’a yalvar


Yalvara gör hep yalvara,
Varmayasın yüzü kara,
Ümmet isen Peygamber’e,
Yalvar kul Allah’a yalvar.


Geceler uykudan uyan,
Gizli sırlar olsun ayan.
Mahrum olmaz Allah diyen,
Yalvar kul Allah’a yalvar.


Tanı sen kendini tanı,
Niçün yarattı Hak seni,
Düşünüben hatimeni,
Yalvar kul Allah’a yalvar.


Yunus zikredip Hak deyü
Yürü maksudun dileyu,
İnileyu, hem ağlayu,
Yalvar kul Allah’a yalvar
* * *

MEVLAM SANA ERSEM DİYE 

Mevlam sana ersem diye,
Aşka düşen pervaneyim
Cemalini görsem diye
Aşka düşen pervaneyim


Derdinle ağlar inlerim
Aşka düşer hep inlerim
Bülbül şakır ben dinlerim
Aşka düşen pervaneyim


Gözyaşlarım durmaz akar
Seller gibi ağlar coşar
Vuslat ümidiyle yaşar
Aşka düşen pervaneyim


Kevni temaşa eylerim
Nevayı aşkı söylerim
Sensiz cihanı neylerim
Aşka düşen pervaneyim
* * *


 

YAKILDIM BEN NARI AŞKA 

Yandım Yakıldım ben nar-ı aşka,
Andelib oldum gülzarı aşka
Allah-u Allah Allah-u Allah
Allah-u Allah Allah-u Allah


Bezm-i elestten mest olup geldim
Ben bende doldum hünkara geldim.
Hizmeti şeyhe kulluk edegör
Mahrem olursun esrarı aşka


Evvel aldandım pek kolay sandım
Yandıkça yandım men narı aşka
Enel hak sırrın çün bildim ayan
Mansur olursun perdarı aşka


Nice Süleyman geldi cihane
Ben Süleymanım serdarı aşka.
* * *

BİZİ OL DOST MUHAMMED'DEN AYIRMA

Hannan Allah Mennan Allah,
Her dertlere derman Allah
Salatullah Selamullah
Aleyke Ya Rasulallah


Ey Allah’ım sana sundum elimi
Bizi ol dost Muhammed’den ayırma
Gayrı kime arz edeyim halimi
Bizi ol dost Muhammed’den ayırma


Evliya Enbiya çıkar köşküne
Mest olurlar amberine miskine
İmam-ı Hüseyn’in dem-i aşkına
Bizi ol dost Muhammed’den ayırma
Hannan Allah Mennan Allah


Her dertlere derman Allah
Salatullah selamullah
Aleyke Ya Rasulallah
* * *

EBEDA 

 Ya Rab haberin nerden alayım,
Bir kamil mürşide varayım
Hak’kın yoluna kurban olayım


Bir anda sabah olmaz ebeda
Gözüme uyku girmez ebeda
Gönlüm teselli bulmaz ebeda


Gönül kuşunu eyleyemedim
Dünyaya mesken bağlayamadım
Yandı yüreğim ağlayamadım


Bir anda sabah olmaz ebeda
Gözüme uyku girmez ebeda
Gönlüm teselli bulmaz ebeda


Tazedir solmaz Hak’kın gülleri
Mestane gezer saadet kulları
Gayet incedir Hak’kın yolları


Bir anda sabah olmaz ebeda
Gözüme uyku girmez ebeda
Gönlüm teselli bulmaz ebeda


Ya Rab Errahim Ey lûtfu Kerim
Yoluna kurban canım var benim
Ya Rab sen varken kime gideyim


Bir anda sabah olmaz ebeda
Gözüme uyku girmez ebeda
Gönlüm teselli bulmaz ebeda
* * *

 
Aşıkı yezdan, der Allah Allah
Talibi irfan der Allah Allah
İnsi Cin daim, kullukta kaim
Vahşi behayim, der Allah Allah


Nemlu Tüyur hem, zikreder Hudem
Natıkı ebsem, der Allah Allah
Yerler felekler, cümle melekler
Suda samekler, der Allah Allah


Ziruh cemadat, eyler ibadat
Cümle mâhlukat, der Allah Allah
Allah di ey yar, her zaman her yar
Müştaki didar, der Allah Allah


Her derde derman, zikri hak ey can
İsteyen Rıdvan, der Allah Allah
İt hemen tekrar, bu ismi ey yar
Saliki Cabbar, der Allah Allah


Zikreyle Aşık, ol vasla layık
Talibi sadık, der Allah Allah
Gel yan bu nara, git gir digare
Arayan çare, der Allah Allah


Olma Kuddusi, bu ismi nasi
Hak aşinası der Allah Allah.
* * *

 
 
Kulların oda yakma,
Kerem eyle Ya Mevla!
Noksanımıza bakma,
Kerem eyle Ya Mevla!


Bizler taksirli kuldur,
İhsanın ile doldur
Senin rahmetin boldur,
Kerem eyle Ya Mevla!


Yoluna tevfik eyle,
Fazlını refik eyle
Rahmete garkeyle,
Kerem eyle Ya Mevla!


Çünkü insan eyledin,
Ehli iman eyledin
Bunca ihsan eyledin,
Kerem eyle Ya Mevla!


Dertli aşıklar için,
Yolda sadıklar için
Bağrı yanıklar için,
Kerem eyle Ya Mevla!


Kutbu evliya için,
Sadrı asfiya için
Fahri enbiya için,
Kerem eyle Ya Mevla!


Daim sebatın için,
Bunca sıfatın için
Şol güzel zatın için,
Kerem eyle Ya Mevla!
***
  Güller sünbüller
Yanık gönüller
Divane diller
Mevlayı özler


Hu diyen canlar
Canda cananlar
Aşkla yananlar
Mevlayı özler.


Pervane nare
Deme ağyare
Mest olan yare
Mevlayı özler


Emin ver bana
Niyazım sana
Yüreğim yana
Mevlayı özler

Zikreden zakir
Şükreden şakir
Aşkı bu fakir
Mevlayı özler
* * *


Hâlimize alimsin,
Afv edersin ekremsin
Anamızdan erhamsın,
Kerem eyle yâ Mevlâ


Tutalım kul leîmdir
Efendisi kerimdir
Adın rahmân rahimdir
Kerem eyle yâ Mevlâ


İhsânını tesnîm et
Gufranını ta'mîm et
Yollarını ta'lim et
Kerem eyle yâ Mevlâ


Hudai’ye ihsan et,
Rahmet ile gufran et
Her işini asan et,
Kerem eyle Ya Mevla!
* * *

  İlahi cennet evine
Girenlerden eyle bizi
Yarın anda cemalini
Görenlerden eyle bizi


Mahşerde halk ola hayran,
Çok yürekler ola püryan,
Arşın gölgesinde seyran,
Edenlerden eyle bizi.


Bu dünyanın bekası yok
Ya aç olmuş, ya da tok;
Terazide sevabı çok,
Gelenlerden eyle bizi.
 

Bakma dünyanın varına,
Sarfet varın Hak yoluna,
Beratını sağ eline
Alanlardan eyle bizi.


Ya Vahidü ferd-üs Samed,
İhsanına yoktur aded
Firedevs bahçesinde ebed
Kalanlardan eyle bizi


Emanetler aman ile
Kalır gider zaman ile
Ahir demde iman ile
Gidenlerden eyle bizi.


Şu dünyanın cefası çok,
Kimi aç gezer, kimi tok
Ol mizanda sevabı çok
Gelenlerden eyle bizi
 

Müminlere rahmet ola,
Münafıklar mahrum kala
Yunus der ki doğru yola
Gidenlerden eyle bizi
* * *

 
 Al bak sana bir dua
Oku soluk soluğa
Doysun kalbin huzura
Daim Allah de Allah


Okurken ve yazarken
Sağa sola bakarken
Güzel ömür akarken
Daim Allah de Allah


Bu dünyanın sonu yok
Şu kafana iyi sok
Sabah akşam hem de çok
Daim Allah de Allah


Ağla hergün zari zar
Sanki başka neyin var
Edeceksin küllü kâr
Daim Allah de Allah


Gönüllere bir ışık
Gece gündüz karışık
Dilin olsun alışık
Daim Allah de Allah


Allah diyen yorulmaz
Çürüyüp toprak olmaz
Bu iş ihmale gelmez
Daim Allah de Allah


Ahmetsani Allah de
Gecede ve gündüzde
Kış, bahar, yaz ve güzde
Daim Allah de Allah
* * *

  Mâsivâdan el çeküp
Sana gelmişem Ya Rab
Terk-i dünya eyleyüp
Sana gelmişem Ya Rab


Diler bu kalbim seni
Etme mahrum Ya Gani
Feyzinle şâd et beni
Sana gelmişem Ya Rab


Aşkın ile dolmuşam
Mest-ü müdâm olmuşam
Doğru yolu bulmuşam
Sana gelmişem Ya Rab


Abd-i âciz hakîrem
Günahkârem fakîrem
Cürmümle müştehirem
Sana gelmişem Ya Rab


Gayrıya hiç gitmezem
Kapını terk etmezem
Ümidimi kesmezem
Sana gelmişem Ya Rab


Lütfunla mağfiret et
Cürm-ü isyanım affet
Settâr isminle setr et
Sana gelmişem Ya Rab
* * *

 Seher vakti bülbüller
Ne de güzel öterler
Açınca tüm çiçekler
Birlikte zikrederler


Aman Allah illallah
Dertlere derman Allah
Gönüle şifa veren
Lâ ilâhe illallah


Akşam olur giderler
Boyun büker çiçekler
Kim bilir ne söylerler
Feryat eder bülbüller


Onlarda bütün dertler
Yine de şükrederler
Salât selâm söylerler
Hep menzile ererler


Sen Allah'ı seversen
Allah seni sevmez mi
Emrince hizmet etsen
Hak ecrini vermez mi


Sen rıza kapısında
Aman Allah’ım dersen
O âlemler sultanı
Lebbeyk kulum demez mi


Âşık Yûnus ne söyler
Söyler de kim dinler
Bu yollar Hak’ka gider
Gidenler rahat eder
* * *

 
 Ey âşık-ı sadıklar
Gelin Allah diyelim
Bezm-i Hak’ka layıklar
Gelin Allah diyelim.
Subhanallah, sultân Allah
Her dertlere derman Allah


Varalım doğru râha
Yüz sürelim dergâha
Yalvaralım Allah'a
Gelin Allah diyelim
Subhanallah, sultân Allah
Her dertlere derman Allah


Yolunda can verelim
Lûtfü Hak’ka erelim
Cemâlini görelim
Gelin Allah diyelim
Subhanallah, sultân Allah
Her dertlere derman Allah


Bu gözlere nur verir
Gönüle sürûr verir
Ne dilersen er görür
Gelin Allah diyelim
Subhanallah, sultân Allah
Her dertlere derman Allah
Dinle derviş hikmeti


Tutun farzı sünneti
Ey Muhammed ümmeti
Gelin Allah diyelim.
* * *

  Ey aşıkı dildare
Gel nuş edelim bade
Bir bade gerek amma
Kim içile me' vade


Can Allah Canan Allah
Canlar sana kurban Allah

Hay kalbim zikrullah
La ilahe illallah
Muhammedur-Resulullah


Sakisi ola Mevla
Ak dahi anın esma
Bir kez nuş eden kat-a
Gam görmeye dünyada


Bir kez içen aşıktır
Aşkında ol sadıktır
Aşk ona hem layıktır
Mecnun ile Ferhad’a


Ol came olan talip
Can ile ola ragıp
Nefsine ola galip
Dil bağlaya üstade


Nuş eyleyen ol camdan
Subhu ne bile şamdan
Talimi cünün eyler
Mecnun ile Ferhad’a


İşit bu Sezai’den
Ne gördü fenaiden
Dost vechini gösterdi
Mir’at-ı mücellada
* * *

 Neyleyeyim dünyayı,
Bana Allah’ım gerek,
Gerekmez masivayı,
Bana Allah’ım gerek,


Ehli dünya dünyada,
Ehl-i ukba ukbada,
Her biri bir sevdada,
Bana Allah’ım gerek,
 

Dertli dermanın ister,
Kullar, sultanın ister,
Aşık cananın ister,
Bana Allah’ım gerek,
 

Fani devlet gerekmez
Dürr ü ziynet gerekmez
Haksız cennet gerekmez
Bana Allah’ım gerek,


Mecnun ister Leyla’yı
Vamık özler Azra’yı
Nidem gayrı sevdayı
Bana Allah’ım gerek,


Bülbül güle karşı zar,
Pervaneyi yakmış nar,
Her kulun bir derdi var,
Bana Allah’ım gerek,


Beyhude hevayı ko,
Hak’kı bulagör Ya Hu!
Hudai’nin sözü bu,
Bana Allah’ım gerek.
* * *

 
 Gönül birden karar etmez,
Mevlamı arar gezerim
Ona teselli kar etmez
Mevlamı arar gezerim
Yeni düştüm ben bu derde
Sevda yeli eser serde
Gezip oturduğum yerde
Mevlamı arar gezerim


Seherlerde esen yelde
Hem sahrada hem çölde
İhvanda şeyhimde pirimde
Mevlamı arar gezerim


Seherlerde esen yelde
Zar eden şol bülbüllerde
Elvan çeşit açan gülde
Mevlamı arar gezerim


Hem yazlarda hem kışlarda
Hem dağlarda hem taşlarda
Zikredip öten kuşlarda
Mevlamı arar gezerim


Poyrazoğlu acı esme
Hüsrandasın bu gidişte
Rahmetinden ümit kesme
Mevlamı arar gezerim
* * *

  Lütfuna çok ümidim var
Senin gibi Müridim var
Dünya kederinden ne gam
Benim bir şehr-i yârim var


Sana çok ümidetmişem
Hidâyet yolun tutmuşam
Aşkın bahrine düşmüşem
Dalmağa iftiharım var


Lütfü çoktur etmez sitem
Ana ne vakt gider isem
Verir çok her ne istersem
Benim bir perverdigârım var


Zikrin edip durmam geru
Etmişem sana serfürû
Hemîşe eylerem arzu
Affına intizarım var


Vücutta hiç takatim yok
Elimde bir tutarım yok
Benim bir itibarım yok
Seninle bir pazarım var
 

Ettim bî-had cürm-ü günâh
Destim tehî yüzüm siyah
Geldim sana ey Pâdişâh
Bu kadar ihtiyarım var


Bîçâre Hüdâyî senden
Diler lütfûnu fazlından
Der ümidim yok kimseden
Benim bir girdigârım var
* * *

 Allah emrin tutalım
Rahmetine batalım
Bülbül gibi ötelim
Allah Allah Kerim Allah
Rahim Allah Aman Allah
Diyelim Ya Hu


Allah adın uludur
Emrin tutan kuludur
Müminlerin yoludur
Allah Allah Kerim Allah
Rahim Allah Aman Allah

Diyelim Ya Hu


Allah adı dillerde
Sevgisi gönüllerde
Şol korkulu yerlerde
Allah Allah Kerim Allah
Rahim Allah Aman Allah
 

Diyelim Ya Hu
Ölüp kabre varınca
Münkir Nekir gelince
Rabbin kimdir diyince
Allah Allah Kerim Allah
Rahim Allah Aman Allah


Diyelim Ya Hu
Yunus söyler sözünü
Hak’ka bağlar özünü
Görmek ister yüzünü
Allah Allah Kerim Allah
Rahim Allah Aman Allah
Diyelim Ya Hu
* * *

 
Deyyan Allah!, Mennan Allah!
Settar Allah!, Gaffar Allah!
Allah Allah!, Halim Allah!
Affeyle Ya Kerim Allah!


El açanlar mahrum kalmaz
Kerem eyle Kerim Allah!
Sığınanlar mahzun olmaz
Rahmeyle Ya Rahim Allah!


Anmayan günahkârım
Cürmü hata oldu kârım
Bağışlar elbet hünkârım
Affıyla Ya Halim Allah!


Kum dayanmaz gazabına
Sabredemez azabına
Dehanet eyler bağıma
Affeyle Ya Halim Allah!


Zatındadır bütün kemal
Hüküm senin Ya Zel Celal!
Tüm tecelli göster cemal
Vasfeyle Ya Hâkim Allah!


Âşık kulun boynun büker
Huzurunda yaşlar döker
Dergâhına gözün döker
Rahmeyle Ya Kerim Allah!
* * *

 

Maksut cihana gelmekten
Kişi Rab’bin bilmek imiş
Rabbini bilmekten murat
Evliyasın bulmak imiş


Onun ile olur devlet
Onu beyan kılar ayet
Hak’ka yalvarmaktan murat
Gerçeğe yol varmak imiş


Bulmak değil imiş bilmek,
Bilmek değil imiş, bulmak
Evliyaya gönül vermek
Rengine boyanmak imiş


Bunlardır Hak’kı bilen
Gayrısı yalandır yalan
Dervişlikten murat olan
Külliyen yok olmak imiş
 

Kaygusuz aşk pervanesi
Oldu Hak’kın divanesi
Ehl’i aşkın sermayesi
Aşk od-una yanmak imiş

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam359
Toplam Ziyaret1229924
Hava Durumu
Saat
Takvim