• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/pages/Abdülkadir-Geylani-Derneği/449321835176851
  • https://twitter.com/KADRDERV
SİTE MENÜSÜ
GÖRÜNTÜLÜ MEALLİ KUR'AN-I KERİM HATMİ ŞERİFİ
NAMAZ VAKİTLERİ
Site Haritası

Mehmet Özdern BİÇER / YENİ TASAVVUFİ ŞİİRLER / NAAT-I ŞERİFLER

 


RIDVAN BABAYLA


Gel gel yanalım
Rıdvan babayla
Dostu analım
Rıdvan Babayla

Derviş olan er
Nefsini yener
Hu deyip döner
Rıdvan Babayla

Varın verenler
Dosta erenler
Hu der erenler
Rıdvan babayla

Kadiri yolu
Hüseyni kolu
Hu der Hak kulu
Rıdvan Babayla

İns cin melekler
Suda semenkler
Döner felekler
Rıdvan Babayla

Aşka uyanlar
Sırdan duyanlar
Gelsin yananlar
Rıdvan Babayla

Yanmayan gitsin
Yananlar gelsin
Ölmeden ölsün
Rıdvan babayla

Giremez her can
Er ister meydan
Giren bulur şan
Rıdvan Babayla

Bu sır bir yapı
Aşk ona tapu
Açılır kapı
Rıdvan Babayla

Terkeden canı
Bulur cananı
Seyreder ânı
Rıdvan Babayla

Kaç kez sınandım
Düştüm kınandım
Kalktım ve yandım
Rıdvan Babayla

Gel haydi Özden
Geçelim sözden
Yanalım öz'den
Rıdvan Babayla


17,03,2020

CİDDO HÜSEYİN

Şu gönül pasını nasıl silelim,
Hakk yolun izini nasıl bulalım,
Tarikine girip derviş olalım,
Sultanül Aşikin Ciddo Hüseyin
Serdarı Arifin Ciddo Hüseyin

Evladi ResuIdur o ganî sultan
Yetişir himmeti düşene her an
Sahibi şeriat ahlakı kuran
Sultan-ül evliya Ciddo Hüseyin
Varisül enbiya Ciddo Hüseyin

Serveridir onun Ali Mürteza
Ehlibeyte canın eylemiş fedâ
Aşk-ı ilahide erişmiş naza
Sultan-ül evliya Ciddo Hüseyin
Burhanül Asfiya Ciddo Hüseyin

Aşığı billahtir maksudu Celil
Enel Hak sırrına o oldu  delil
Talib-i Mevlaya irşadı sebil
O sırrıs sadıkin Ciddo Hüseyin
İrşadil mürşidin Ciddo Hüseyin

Mangalı yakmaya biraz köz gerek,
Her bakan göremez, gören göz gerek,
Onu övmek için var mı söz gerek,
El fâni fillahi Ciddo Hüseyin
Vel baki Billahi Ciddo Hüseyin

Onun meydanında girenler safa,
Düşer hemen aşka, sürerler sefâ,
Ne mutlu görene onu bir defa,
Muhyi Şeriati Ciddo Hüseyin
Nuri hakikati Ciddo Hüseyin

Gönül bahçemizin gülleri soldu,
Gözlerime yine kanlı yaş doldu,
Urfa şu gönlümün başkenti oldu.
Şeyhi mükemmelin Ciddo Hüseyin
Mürşidi kamilin Ciddo Hüseyin

Gel Özden,  gel bırak kali teşvişi
Himmeti hayıra döndürür işi
Aşık olmuş  gezer cümle dervişi
Evliyanın şâhı Ciddo Hüseyin
Gözlerimin mâhı Ciddo Hüseyin

 

25.03.2020


EVVELDEN KÖRDÜM

Evvelden kördüm, gam tuttu ânı
Gamdan hür gördüm, Hakk'la olânı

Her gelen ermez, her eren bilmez,
Her bilen bulmaz, gizli olanı


Edeple gel can, olursun adam,
Sever Şeyh Rıdvan, adam olanı.

Şeyh Rıdvan nazar , et gül olsun har,
Ateş mi yakar,  nazar alanı.

Şeyhin sözü Hak, tutan olur pak,
Çok nadirdir bak, kıymet bileni

Meydan özge yer, gelen olur er ,
Kılıç mı keser, aşkla geleni.

Sevdim deme can, bin bir imtihan,
Eyler perişan sevdim diyeni

Kıyanlar câna, erer cânana
Çok az bulunur, cana kıyanı

Dervişlik demek, ateşten gömlek
Pek nadirdir pek, bunu giyeni

Püryanedir dış giryanedir iç
Azad etmez hiç bu aşk seveni

Özden yan billah, ölüm Hakk vallah
Çok nadirdir ah, ibret alanı24.03.2020


 

HİLYE-İ ŞERİF

Ne uzun ne kısa ortaydı boyu
Saçları dalgalı simsiyah koyu
İbrahim'den gelir O'nun pak soyu
O sultanı Rasül şahı mümecced
Naçar kalanlara devleti Sermed

Ne şişmandı ne de yuvarlak yüzü
Nuri cemalinden arşın gündüzü
Yokuş iner gibi yürürdü, düzü
Bastığı yer onunla buldu itibar
Yetime babadır miskinlere yâr

Gözleri yıldızsız geceden siyah
Yüzü al gülleri andıran bir mah
Nazar kılsa eğer eylese bir câh
Bütün vücuduyla dönmek adeti
Ona bende olan bulur saadeti

Kirpikleri uzun sanırsınki ok
İri kemikleri ve kuvvetli çok
Göğsünden karnına kadar hiç kıl yok
Omuzları geniş yok onda noksan
Zahir bâtin onun nuruyla yeksan

O son Nebi Hakkın mazharı ferdi
Bulunmazdı asla ondan cömerdi
O en güzel huylu nâsın en merdi
Ahlakiydi onun ol yüce kur'an
Onu öven bizzat hazreti Yezdan

Nübüvvet mührüdür sırtında duran
O hatemül Nebi delili kuran
Hilkate ruhunla başlamış Rahman
Aşkından eylemiş alemleri halk
Buyurmuş ki ona levlaki levlak

ilk görenler O'nu korkarmış önce
Sonra çok severmiş aşkla hemence
Bir benzeri asla yok dermiş bence
Yaslı gönüllerin tabibidir o
Allah'ın rasülü habibidir o

O'nu anlamaktan acizdir beşer
Kemalini gören akıllar şaşar
Kemter Özden cürme batmış hep düşer
Şefaat Ya şefi ul ruzi ceza
Rasulü kibriya ceddi murteza 

27.03.2020   

 


Naat


Bir ismi Muhammed, bir ismi Ahmed
O'dur alemlere son gelen rahmet
Eşrefil mahlukat serveri Nebi
Allah zül celaldir O'nu eden mehd

O Taha O şefi ul ruzi ceza
Rasulü kibriya ceddi murteza
Sidre-i munteha yetmez kadrine
Kademinin tozu sidreye  seza

O'nsuz olanların nasibi veyldir
O'ndan bir başkası aşığa eldir
Nasıl ram olunmaz zülfün rengine
Zülfünün siyahı  sureyi Leyldir

O'na ki aşıktır zulcelali  Hak
Aşkından eyledi alemleri Halk
Eğer O olmasa varlık olmazdı
Hak O'na buyurdu levlake levlak

O livaul hamd'ın sahibidir O
Yaslı gönüllerin tabibidir O
Hatemül nebidir eşrefil mahluk
Allah'ın nazarı habibidir O

Desti Hakk ki O'nun olmuştur yed-i
Hakkın eli çünkü, rasulun eli
Delilidir kuran ayette Mevla
Ve ma rameyte iz ramayte dedi

Hucurat, anlatır beytini över
"Le ala hulıkin" kadrini över
O mazharı Kabe kevseyni edna
Allah hep Kuran'da O'ndan bahseder

Yusufu görüp de  kesen elini
O'nu görse verir idi canını
Ömrüne and içer Kuran'da Allah
Le’amrük ayeti över şanını

Yedi kat gökleri gezdi dolaştı
Sonsuz semaları refrefle aştı
Hak ile arası iki yay ucu
O Kâbe kevseyne kadar  ulaştı

Musa niyaz etti yine görmedi
Göğe çıktı İsa yine ermedi
Serveri nebidir Hakkın habibi
Hiç bir rasül böyle devran sürmedi

Düşküne imdattır yetimlere yar
Kademiyle buldu sidre itibâr
Cemalini göster Özden kuluna
Bu kıtmirin olsun şad ve  bahtiyâr

 

26.03.2020

 

 

YİNE Mİ HALİM PERİŞAN


Farig oldum her vardan
Yine mi halim perişan
Bülbüldüm geçtim hardan
Yine mi halim perişan

Pazar kurmuş şeyh Rıdvan
Açmış arşda bir dükkan
Dağıtıyor feyz ordan
Yine mi halim perişan

Malatya memleketi
Kadiri tarikati
Can kurban ettim katî
Yine mi halim perişan

Yandı gönlüm yandı vay
Gel diyelim biz de Hay
Sultanbeyliden doğdu ay
Yine mi halim perişan

Özden gel işte  meydan
Aşıklar eder devran
Geçtim ben de bu candan
Yine mi halim perişan


27 Mart 2020

 


FEYZ VERİR


Şeriat emri rahmandır
Tarikat ondan feyz verir
Hakikat sırrı Sübhandır
Marifet ondan feyz verir

Dervişler gelirler mecde
Düşerler aşk ile vecde
Ederler Rahmana secde
Canlara candan feyz verir

Rahmet var zahmet icinde
Zahmet var rahmet içinde
Kimin var Ahmet içinde
Hakk ona her an feyz verir

Olalım nefse muzaffer
Bulunmaz böyle bir zafer
Şeyh el Hac Aşki Muzaffer
Aşığa aşktan feyz verir

Talip ol aşka bir sefer
Edersin içinde sefer
Agamdir Muhubbi Sefer
Talibe Haktan feyz verir

Neyin var kıl feda neyin
Feda et Hakka her şeyin
Şeyh Seyyid Ciddo Hüseyin
Kalplere Haydan feyz verir

Gel Özden bu meydanımız
Aladır er meydanımız
Bir devranki devranımız
Şeyh Ciddo Rıdvan feyz verir

27.03.2020

 

 

YETİŞ İMDADIMA


Bu nefsin elinden oldum biçare 
Senin himmetindir bu derde  çare 
Kanıyor içimde nefs denen yâre 
Heykeli nurani kutbur rabbani
Yetiş imdadıma ya pir Geylani


Cagirina tez gelir olursun nazır
Kademin her veli omuzundadır
Divânında bekler veliler hazır
Ya baazül eşheb gavsı rabbani
Yetiş imdadıma şahı Geylani


Hazreti Fahreddin sırrı Hak bendi
Şeyh Muzaffer aşki, aşkın ta kendi
Kalplerin cerrahı Safer efendi
Seninle olurlar gönüller muhyi
Yetiş imdadıma ya şeyh muhibbi


Şeyh Ciddo Hüseyin serdarı veli
Varisi Enbiya düşenin eli
Gelmişim kapına demişim bel'i
Burhanül Asfiya aşkı yezdani
Yetiş imdadıma şahı sultani


Dergâhına gel Özden derman ararsan
Aşkı ilahiye ferman ararsan
Ciddo Rıdvan derler ismin sorarsan
Bende-i Muhammed, aşık-ı nebi
Yetiş imdadıma ey şahı veli


29 Mart 2020AŞKI BULASI DEĞİL


Sevgi gönülde olur
Dilde olası değil 
Aşka bende olanlar
Cürme dalası değil


Aşk hikmetli bir nesne 
Her gönül almaz  hisse 
Aşktır en elzem kıssa
Herkes bilesi değil 


Aşktır en erdemli iş
Aşıksan ham kalma piş
Aşk ile gelen derviş
Mahrum kalası değil 


Gel Özden Allah'ı an
Şeyh Rıdvanla sen de yan
Himmet etmezse şeyh Rıdvan
Aşkı bulası değil


29.03.2020

 


HAKİKİ DERVİŞ OLAN

Hakiki derviş olan nefsinden cüda olur 
Şeyh Rıdvan'dan el alan bu yola fedâ olur 
Kadiri dervişleri talibi Hüdâ olur 
Gelir aşk kapısına  kapıda gedâ olur 
Ya Hazreti Geylani Ya Seyh Marufu kerhi 
Ya Ahmed er Rufai etmezse   himmet 
Bu kapıdan girilmez etsen de  hizmet 


Mukteda eğer  aşksa Hakka varır daim yol
Rehberini aşk eyle  sen de arifi Hak ol
Ver bu aşka başını aşkı rahman ile dol
Bu kapıdan geçilmez kırılmadan bu el kol
Ya İbrahim Desuki Ya Hayatül Harrani 
Ya Şeyh Ahmed bedevi  etmezse himmet 
Bu yolda ilerlenmez etsen de hizmet 


Sadık ol Hak yolunda meyletme başka râha
Uyma nefsi hevaya asi olma Allah'a
Biatı Hakka olmaz girenin her günaha
Fâriğ ol masivadan , aşk ile gel dergâha
Ya Şeyh Davudu Tai ya Şeyh imamı şibli 
Ya pir Niyazi Mısri etmezse himmet 
Ayak kayar gidersin  etsen de  hizmet 


Kim gerçek derviş olur yakışmaz ona siva
Aşk-ı Hak’tan gayrisi derviş için mâsivâ 
Bir ateşten gömlek bu dervişlik benzer ôd'a
Giyilmez aşk olmadan cânı etmeden feda 
Ya Şeyh Muzaffer aşki Ya Şeyh Safer Muhibbi 
Ya Şeyh Ciddo Hüseyin etmezse himmet 
Giyilmez aşk gömleği  etsen de hizmet 


Özden bak bu alemde , gizli ayan hep aşkmış 
Canda o nihan olan  zatı mihman hep aşkmış 
Bu Cihân içinde ben nişân isterdim aşka 
Nişan geride kaldı külli cihan hep aşkmış
Ya Muhammed Ya Mahmud Ya Mustafa Ya Ahmed
Muhabbete et himmet muhabbete et himmet 
Muhammed'siz ,muhabbet  olmaz etsek de hizmet

 

05/04/2020
BAKIP YARİN DİDARINA

Bakıp yarin didarına,  
Gelsin divane olanlar 
Hak aşkının niranına, 
Gelsin pervane olanlar 


Gelmesin hiç yoldan sapan
Dedikodu gıybet yapan 
Uzak dursun nefse tapan 
Kalbi puthane olanlar


Canın verip cananına, 
Eren ilmin irfânına ,
Vakıf olup mihmânına , 
Gelsin şükrane olanlar 


Doldur meyi haydi sâki, 
Sanma aşıkları şâki,
Gönül mülkü ezel bâki,
Gelsin  meyhane olanlar 


Hazreti pir Muhyiddine, 
Pir Cerrahi Nureddine, 
Şeyh İbrahim Fahreddine ,
Gelsin hayrane olanlar 


Gelsin yananlar aşk diye  
El Hac Muzaffer Aşkiye
Sıddık Safer Muhibbiye 
Gelsin kurbane olanlar 


Veda edip her  şeyine  
Yüzün süren eşiğine
Eş Şeyh Ciddo Hüseyine 
Gelsin mestane olanlar 


Himmet eder Rıdvan baba ,
Gösterene biraz çaba,
Davranılsa bile  kaba,  
Gelsin ihvane olanlar 


Hakk'ı sevmektedir erdem, 
Gayrı sevgi gönülde zem,
Masivadan geçip her dem, 
Gelsin hicrane olanlar 


   Gelmesin geçmeyen tenden,
Özden gibi tembel eyven,
Canan için geçip candan, 
Gelsin canane olanlar


05.04.2020


BENİM ŞEYHİM CİDDO RIDVANTek gayesi onun Allah
Benim Şeyhim Ciddo Rıdvan
Bir aşık -ı Rasulullah 
Benim şeyhim Ciddo Rıdvan


Şeyh Geylani demiş evlat
Ona biat büyük devlet 
Dervişlere eyler himmet 
Benim şeyhim Ciddo Rıdvan


Eyler o her sene haccı
Bir lakabı onun Hacı
Velayet mülkünün tâcı
Benim şeyhim Ciddo Rıdvan


Silsilesi Şeyh Muzaffer
Hazreti  Muhibbi Safer
Ciddo Huseynden almış el
Benim şeyhim Ciddo Rıdvan 


Akla uymayandır deli
Nefse uymayandır veli
Her düşene veren eli 
Benim Şeyhim Ciddo Rıdvan


Yüce Hakkın o has kulu
Kadiri Hüseyni yolu
Mürşidlerin en makbulü
Benim Şeyhim Ciddo Rıdvan


Hak yolunun gerçek eri
Hak katında ala yeri 
Aşkla seven peygamberi 
Benim şeyhim Ciddo Rıdvan


O'dur hem sahib-ül zaman
Dervişlere eder eman 
Hak yoluna olan kurban
Benim şeyhim Ciddo Rıdvan


Dergâhı Hak gülistânı
Gelen bulur vuslat ânı
Sultanbeyli'nin sultânı
Benim şeyhim Ciddo Rıdvan


Tekkesi bir  Hak durağı
Yakın eder her ırağı
Yakar kalbinde çerağı
Benim şeyhim Ciddo Rıdvan


Malatya'dır memleketi
Rasulullah tek milleti
Daim düşünür ümmeti
Benim Şeyhim Ciddo Rıdvan


Gelmeyen yola edeple
Gider yoldan bir sebeple
Her isi eyler hikmetle
Benim şeyhim Ciddo Rıdvan


Özden geç bu kuru lâdan
Edep eyle ki ol âdem
Himmet eder belki ol dem
Benim Şeyhim Ciddo Rıdvan05/04/2020

BUZ BİLMEZSE ASLI SU


 Buz bilmezse aslı su , erir sudan habersiz,
Ruh bilmezse aslı Hû, yaşar Hû'dan habersiz.


Aşk yok ise bir kalpte, o kalp bir  et parçası,
Çürüyüp toprak olur, o âhu'dan habersiz .


Deryaya varmayan su nerden bilsin mâhi ne,
Yabana akar gider  o mâhiden habersiz.


Mecazi aşka düşen onu sâhi zanneder ,
Mecazla oyalanır o sâhiden habersiz.


Aşk varsa bir gönülde Hakk onda câhi olur,
Özden gibi aşksızlar,  o câhiden habersiz .


06/04/2020

 BU DERVİŞLİK YOLUNA


Bu dervişlik yoluna
Aşk ile gelen gelsin
Bu yolda güç kuvveti
Allah'tan bilen gelsin 


Gelmesin nefse uyan
Yiyip içip uyuyan
Hakkın emrine uyan 
Canından gecen gelsin 


Dervişlik bir devlettir
Daim gayret gerektir
Bir ateşten gömlektir 
Sırtına giyen gelsin


Vuslat bir uzak şehir
Yolları dağ taş nehir 
Rıza lokması zehir 
Aşk ile yiyen gelsin 


Sırtın dönüp Cihana
Dünya denen bu hana
Ermek için canana
Canına kıyan gelsin


Dervişin gönlü nardır
Tek istediği yardır
Tembele bu yol zordur
Nefsini yoran gelsin


Harama yuman gözü
Aşk ile yanan özü
Daha denmeden sözü
İşitip uyan gelsin


Taş basan bu bağrına
Gitmeyen söz ağrına 
Erip aşkın sırrına
Bakmadan gören gelsin


Şeyh Rıdvan Hak dostudur
Eli Hakkın destidir 
Tutanlar aşk mestidir
Kıymetin bilen gelsin 


Özden kıymet bilmedi
Hakka derviş olmadı
Onçün vuslat bulmadı
Hak eri olan gelsin


06/04/2020 YARDAN GAYRİNE BİGANE AŞIK

 

Yardan gayrine  bigane aşık
Aşk ile yanar, suzane gezer


Yoktur kararı, yanmaktır kârı
Leylü neharı, efgane gezer 


Maşuğu Allah, olanlar billah
Dert ile hergah, dermane gezer 


Bu aşka düşen,  durmaz yerinde
Allah yolunda, kurbane gezer


Gelse tecelli, bulmaz teselli
Yıl geçse elli,  figane gezer


Kim sever Hakk'ı, terkeyler Halkı
Yitirir aklı, divane gezer 


Şeyh Ciddo Rıdvan, ayrılmaz Hak'tan
Aşkıyla her an, mestane gezer 


Aşkın kemali, yarin cemali 
Yoktur zevali, handane gezer 


Haber al Özden, aşktaki gizden
Tutuşan közden, nirane gezer


01.05.2020


BU TEVHİD AŞIKLARA


Bu tevhid aşıklara, bir neşei nümadır
Bir neşei nüma ki  bu cezbei Hüdadır


Gaflet içinde Hakkı tevhid eyleyen bilmez'
Zikirden gafil olan bu neşeden cüdadır.


Cehri zikir maşuğa, meşk olmuştur aşığa,
Bu meşk bağrı yanığa, bir pür nuru ziyadır.


Şeyh Rıdvan açtı meydan, varıp gidelim ey can,
Dervişlerin bu meydan, ruhlarına gıdadır.


Şeyh Rıdvanın meydanı, lezzeti aşk cevlanı  
Aşka yandırır canı, kalbe feyzu şifadır


Şeyh Rıdvanla yanalım , aşk meyine kanalım
Aşk meyi aşıkların, dertlerine devadır.


Neylesin derviş olan, bilirki dünya yalan
Aşıkların an be an, talebi tek rızadır.


Aşk yarası onulmaz , aşksız derviş olunmaz 
Aramakla bulunmaz, aşk ikramı Hüdadır.


Kemter Özden bilmedi  zanna düştü bulmadı 
Oldum sandı olmadı , oldum sanan cüdadır.


01.05.2020


ERENLER BEZMİ

Kim kurar gönlüne aşk yapısını
Mührü Muhammed'den ferman görünür
Açar Pir Geylani can kapısını
İçinde o gizli sultan görünür

İmar et kalbine sen de bir yapı
Rasülün mührüyle verirler tapu
Erenler bezmine açılır kapı
Huzuru devlette piran görünür

Himmet eyler seyyid Fahreddin şevki
Gönlünün bahridir sırların fevki
Bir himmeti yeter, mal şöhret mevki
O anda gözüne viran görünür

Şeyh Muzaffer aşki arifi billah
Aşkı talim etmiş gönlüne Allah
Cezbesiyle diyen ya şeyen lillah
Pâk eder can evin, mihman görünür

Şeyh Safer Muhibbi, gönül cerrahı
Giydirir hırkayı, döndürür rahı
Gösterir talibe yüce Allah'ı
O dostun cemali, ayan görünür

Şeyh Ciddo Hüseyin, mürşidi kamil
Sultanül evliya, ilmiyle amil
Kim tutar yolunu, aşka düşer bil
Vuslata tez erer, cânan görünür

Ciddo Rıdvan baba, aşk verir câna
Şemi ruhu yakar ol dem cânâna
Aşk ile hele gel gir şu meydânâ
Kırılır putların, iman görünür

Özden gibi aşksız olmasın gelen
Gelsin bu meydana, aşk için ölen
Boşver olursa da bize bir gülen
Dervişler akıldan ziyan görünür.

03.05.2020
DERVİŞ OL ŞEYH RIDVAN'A

Mürşid ,Hakkın dostudur, Hakk; zuhr eder dostunda,
Aşkın meyini sunar, Rıdvan baba destinde
Hazreti Geylaniyi temsil eder postunda,
Cehri zikrin meşkiyle, maşuğu ana ana,
Tekkesinde yanıp piş , derviş ol şeyh Rıdvan'a

Sanma herkes dünyadan, insan olarak göçer
Aşkı tadmazsa eğer, hayvan olarak göçer
İçmeyen aşk meyini, pişman olarak göçer
Gel bu aşkın meyinden sen de iç kana kana
Tekkesinde yanıp piş derviş ol şeyh Rıdvan'a

Yetmiş iki millet bir, perde kalksa aradan
Semme vechullahı bil, görünür ol yaradan
İradeni Hakka ver, geç ak ile karadan
Akıl ile varılmaz, bu aşıklık sırrına
Tekkesinde yanıp piş derviş ol şeyh Rıdvan'a

Kemter Özden çok ağla, vuslatta gülmek için
Kendini bil sen önce, Rabbini bilmek için
Tut kadiri yolunu, ölmeden ölmek için
Geç bu vücut kaydından, gayretini ver cana
Tekkesinde yanıp piş derviş ol şeyh Rıdvan'a


05.05.2020

GEÇ KALMAK VARGel geç bu cânı tenden, cânâna geç kalmak var
Hayvan gibi yaşama, insânâ geç kalmak var

Kır kalpteki putların, henüz vakit var iken
O son nefes gelince, îmânâ geç kalmak var

Oyalanma imârla, dünya sırça köşkünü
Gönlünü imâr et ki mihmânâ geç kalmak var

Umman gönlün içinde, arama hiç dışında
Bir Ömür susuz geçip, ummâna geç kalmak var

Sana, senden de yakın ,  bir sen vardır içinde
Sen bilmezsen o seni , irfâna geç kalmak var

Dışarıda arama, derman dert içindedir
Çare ararken derde, dermânâ geç kalmak var

Dost arama sen Özden, Sübhan gibi dost varken
Bir ömür dost ararken, Sübhana geç kalmak var.

15.05.2020BU GÖNLÜMÜN MARALI

Şu şeyda bülbül derki
Gül, hâr içre dermek güç
Gurbet nasıl bir yer ki
Bir dost yüzü görmek güç

Emanettir bu beden
Ruhu misafir eden
Gül mü efkâra neden
Efkârsıza sormak güç

Bu gönlümün maralı
Daim böyle yaralı,
Bahtımdan da karalı,
Karşısında durmak güç

Aşksız günlerin için
Ağla dur için için
Yanmazsa eğer için
Denizlere varmak güç

Köze tuttun dışını
Ham bıraktın içini
Bu sevmenin suçunu
Hep tâlihe vermek güç

Olduysa vuslat heder
Dövünüp duyma keder
Gayrete bakar kader
El âlemi yermek güç

Aşk yolcu, gönül hancı
İçinde durur sancı
Sen kendine yabancı
O cânânı bilmek güç

Arama hiç dışında
O yar senin içinde
Gezip ağyar peşinde
O cânâna ermek güç

Özden bu aşk saklı mı
Yele verdi aklımı
Şeyda bülbül haklı mı
Gül, hâr içre dermek güç


16.05.2020
HÂR OLMUŞ


Hâr olmuş gül-i handan
Bahar, nesimde kalmış
Varsa bir anı ondan
Şimdi resimde kalmış

Görmek için cemâli
Lâzım kalbin kemâli
Kemâlin ki ham hali
Kemâl, isimde kalmış

Ön yargılıysa kişi
Fitne fesattır içi
Zan ile atar suçu
Heybet, cisimde kalmış

Gönül, insanın arkı
Histir hayvandan farkı
Aşk dillerde bir şarkı
His, güftesinde kalmış

Kimi iyidir dıştan
Kötülük besler içten
Ayrılmaz gösterişten
"Millet desin"de kalmış

Edep, hikmet sebebin
Tâç et Özden edebin
Edebi ki gidenin 
Hikmet, nesinde kalmış18.05.2020

DERVİŞ OLAN NETSİN YALAN DÜNYÂYI


Derviş olan netsin yalan dünyâyı
Fariğ olur ondan, üryâne gezer
Cân-ı kalpten seven yüce Mevlâyı
Düşer nârı aşka, giryâne gezer
xxx
Gülzar içre olur, bülbülün ili
Baykuş olan netsin o gonca gülü
Sultanbeyli'den başlar vuslatın yolu
Gidenler aşk ile mestâne gezer
xxx
Âdem secde ile kavuştu mecde
Şeytan yüz çevirdi, gelmedi vecde
Kim ki yüce Hakk'a etmiyor secde
Dışı insan, içi; şeytâne gezer 
xxx
Eder dertli bülbül, zâr içten içe
Zâr ettikçe ağlar, hâr içten içe 
Aşığın gönlünde nâr içten içe 
Yanar, yandıkça o nirâne gezer 
xxx
Görmez misin Özden bu aşk hâlini
Arttırır aşığın hep melâlini
Görsün diye yarin nur cemâlini
Ruzi şeb ah eder, hicrâne gezer

13.10.2020MELAMET HIRKASI

Tarumar eyledi bağı sel yuttu
Zaman çoktan geçti, hasat kim eder
Firara yeltendim, beni Hak tuttu
Hakkın mahkumunu, azat kim eder
XXX
Kimi meth ederken, kimi eder zem
Meth mi yoksa zem mi? hangisi elzem
Pazar ki dağılmış, eşya yok gitsem
Olmayan eşyayı mezat kim eder
XXX
Bilen demez sırrı, diyenler bilmez
Bulanlar hep arar , arayan bulmaz
Sonda olmayanlar, başta da olmaz 
Bu aşkın sırrını izahat kim eder
 XXX
Melamet hırkası sanılır illet
Millete görünür dışardan zillet
Aşıklık sırrını ne bilsin millet
Kalbini kendine mirat kim eder
XXX
Virane bağlardır şimdi mesirim
Sanmayın bu yüzden müteessirim
Ben Hakka tutuklu, aşka esirim
Özdeni bu aşktan azat kim eder 


05.06.2020
Ne çıkar meyimiz, olmasa da hoş,  
İçmeden sarhoşuz bu garip handa, 
Bâdemiz dolsa da, dolmasa da hoş.
XXX
Kimine şen hayat, kimine sancı,
Hepimiz yolcuyuz kim burda hancı,
İnsanlar kendine olmuş yabancı,
Gönül dost bulsa da, bulmasa da hoş.
XXX
Güzeli içte bul, dışa yayılsın,
Tene hakim ol ki gönül ayılsın,
Boş ver sen iyi ol hiçe sayılsın,
Halk bizi bilse de, bilmese de hoş
XXX
İnsanlar zem etsin, duyma hiç illet,
Sen Hak üzere ol , sansın halk zillet,
Bugün över yarın söver bu millet
Halk bizi övse de, övmese de hoş.
XXX
Aldırma bahtımız çalsın karadan,
Bırakıp gideni çıkar aradan,
Kirletme kalbini gelir yaradan,
İnsanlar gelse de, gelmese de hoş.
XXX
Bir handır bu dünya, burada kam yok,
Eksik kalır her şey burada tam yok,
Aldırma üzülme ,Allah var gam yok,
Bahtımız gülse de, gülmese de hoş.
22.01.2020
Boş ver Yusuf olana, ne zarar verir kuyu,
Dün över bugün söver, budur milletin huyu,
Kötü zan besleyenden, sana hayır gelir mi.
XXX
Ne laftan anlar ne de, Hakkı bilir ham kişi,
Hakikatı göremez, batıldır bütün işi,
Bir kabın içi neyse, onu sızdırır dışı,
İçten yanıp pişmeyen insan Hakkı bulur mu.
XXX
Ömür gelip geçiyor , hayat bir kırık testi,
Kaptırma sakın Özden, sen de dünyaya postu,
Gayrisinden yüz çevir, Haktır insanın dostu,
Kendine olmayanın sana hayrı olur mu


21.01.2020
 
 
 


 
 
 ÖN YARGI


Şerlerin en kötüsü, ön yargılı olmaktır
Ön yargılıysa insan ,bilki o bir ahmaktır
Cahil laftan anlar da; ahmak laftan anlamaz 
Hayattaki en zor şey, ön yargıyı kırmaktır,
 
Çok fenadır ön yargı, tuz bastırtır yaraya,
Sen ak dersin; "kara" der, kitlenmiştir karaya,
Laftan sözden anlamaz, ne söylesen inanmaz
Gözüyle görse bile, virane der saraya.
 
Kim ki ön yargılıdır, yele vermiştir aklı,
Gerçeğe sağır kördür, kendisidir hep haklı,
Kirli bir pencereden bakıp durur hayata 
Yalnızca kir pas görür, gerçekler ona saklı
 
Yargısızca infazdır, ahmak olanın hali
Bırak nasıl sanırsa öyle sansın ahali
Atom parçalanır da ; parçalanmaz ön yargı
Çünkü aklın hükmü yok, kemâlin yok kemâli
 
Vefa yalnız bir semt mi, zaman ahir zaman mı?
İnsanlık hep kül olmuş, bize kalan duman mı?
Kemâl demek; ön yargı, hamlık, hile talan mı?
Sevgi sade sözde mi, dostluklar da yalan mı?
 
Tandır tava geldi de, kim açacak hamuru
Yere düşme ey Özden, tez sürerler çamuru,
Yarın Hak divanında, ayrılır iyi kötü 
Sen Allah için yaşa, ziyan etme ömürü
 
 
 
 
21.01.2020


 

BEN DERVİŞİM DİYEN KİŞİ
 
Ben dervişim diyen kişi
Aşk narına yansa gerek 
Yanmakla da bitmez işi
Yanıp yanıp pişse gerek 
XXX
Sine giryan sine ol çâk
Buğday içre olup burçak
Toprakdan da daha alçak
Her ezene sussa gerek 
XXX
Uzaklaşıp havasından
Rahatindan sefasından
Geçip dünya sevdasından
Aşk derdine düşse gerek 
XXX
Aşksız gelen bulmaz vuslat 
Bir sebeple gider mutlak 
Uzaklaşır yoldan kat kat 
Gelen aşkla gelse gerek 
XXX
Aşksızlara bu yol harâm
Çünkü onun kalbi meram
Aşık kişi bu yola ram 
Olup başın verse gerek 
XXX
Özden aşka veren cânı
Erer yare bulur ânı
Bülbül olan gülistânı
Canı dîlden ansa gerek
 
 
    14.10.2020


Bülbül olan anar gülü, onu gülzâr bilmese de .
...
Düşenmez hiç ne der millet, aşık olan çeker illet .
Gül içindir hara minnet, ne çıkar hâr bilmese de
...
Aşık olan gizli yanar, gözyaşları her dem kanar.
Gece gündüz yâri anar, bilse de yâr bilmese de.
...
Aşk bir burak çilesi bâr, âşktan etmez aşıklar âr.
Bulmasa da bir itibâr, onu dildâr bilmese de
...
Ey Özden sen sende ara, gayrı değil o dilâra 
İbrahim ol da gir nâra, yâr bilir nâr bilmese de
 
 
 
"Bilmesede" şiirime , mürşidimden bir nazire


Aşka düşen yarı deli, hata yapmaz ki kınansın
Bülbül ayrılmaz ki Gülden, ayrı kalıp onu ansın
.. 
Düşünürki Yaradan için ne söyler millet,
Aşık olan maşuktan gelene demez illet
...
Aşık olan her an yanar, gözyaşını gören yanar
Uzak olan Yâri anar, cahilden hiç olur mu yar
...
Aşk ne çile ne sırtta bâr ,aşık eder yar ile ar
Beklemez hiç bir itibar, Cimriden hiç olmaz dildar
...
Ebu Talip der ne sor ne ara, Kayıp değil ki o dilara
İbrahim ol sen gir nara, nar emri bilir düşen bilmese de
 
Pirin cemali güldür gül
Oturmuş tahtı mekana
Tahtı revanı güldür gül
XXX
Gülden terazi tutarlar
Gülü gül ile tartarlar
Gül alırlar gül satarlar
Çarşı pazarı güldür gül
XXX
Gülden degirmeni döner
Onun ile gül döverler
Akar arkı döner çarkı
Bendi pınarı güldür gül
XXX
Ak gül ile kırmızı gül
Çift yetişmiş bir bahçede
Bakışları hare karşı
Har-ı ezharı güldür gül
XXX
Gel ha gel Seyyid Nesimi
Hak nefesi güldür gülün
Şu öten garip bülbülün
Şeyh Rıdvanin her hâli gül
Erdir çeşmi cemali gül
Her er gülzar içinde mi
XXX
Malatyanin dağı taşı 
Güldür yolu bağı başı
Kayısısı kuru yaşı
Her bir diyar içinde mi 
XXX
Nesli gülün gül olsa da
Aslı gülün gül olsa da
Faslı bahar gül olsa da
Gül her bahar içinde mi
XXX
Asma gül ile dallanır, 
Kovan gül ile ballanır
Gül kalptedir kalp hallenir ,
Gül hiç pınar içinde mi
XXX
Arkı akar döner çarkı , 
Gülden midir gülün arkı, 
Nedir arkın gülden farkı 
Gül sert sular içinde mi
XXX
Gül bulunur gülizarda 
Satılır mı gül pazarda 
Terazisi bunun nerde
Çarşı pazar içinde mi 
XXX
Ağlasa da Şeyda bülbül , 
Değmez mi ram olmaya gül, 
İnler mi hiç gülden gönül 
Gönül efkar içinde mi
XXX
Özden derki duy sesimi
Geldi yine gül mevsimi
Güle zar eyler Nesimi, 
Gül ahu zar içinde mi
Daha gül görmedin, güldân istersin
xxx
Merdâne olsuysan gel bu meydâna
Merdâne olmadan, meydan istersin
xxx
İsmail ol önce, kurban dilersen
İsmail olmadan, kurban istersin
xxx
Çile kuyusunda Yusuf olmadan ,
Zindânı görmeden, sultan istersin
xxx
Sen Eyyüp olmadan, derde düşmeden, 
Yanıp pişmeden, derman istersin
xxx
Hâneyi ma'mur et mihman dilersen, 
Kalp hânen viranken, mihman istersin
xxx
Hak yola gelmeden ,gayret etmeden,
Sen seni bilmeden, burhan istersin
xxx
Tövbe edenedir Hakkın güfranı
Sen tövbe etmeden, güfran istersin
xxx
İrfan edepledir, tahsille değil 
Sen edep bilmeden, irfan istersin
xxx
Hak emrin tutmakla olunur insan
Hayvanı geçmeden, insan istersin 
xxx
Aşk ile yananın kalbinde Subhan
Sen Özden gafletle Sübhan istersin15.05.2020
HİCRİN ATEŞİYLE


Hicrin ateşiyle bırak aşk ruhunda hep nâr kalsın,
Kül eylesin her şeyini sen yan bir tek o yâr kalsın,
XXX
Gönül efkarla bilenir, aşk efkarla tazelenir ,
Sil herşeyi kalbinde bir , kalırsa bu efkâr kalsın 
XXX
Nefsle sevme eder zelil , edeptir bu aşka delil,
Ruhtadır aşk tende değil, yak her şeyi bir ar kalsın .
XXX
Olma sakın aşktan cüda, aşka davet eden Hüdâ,
Aşk yoluna ol ki feda kaybettiklerin hep kâr kalsın 
XXX
Sefa mı gizli cefada, cefa mı gizli sefada,
Çözsen dahi her defada bu sır gizde tekrar kalsın 
XXX
Kılsa dahi hicrin seza, sanma gurbet yardan ceza
Sorma niçin çeker naza ,cevabı hep esrar kalsın 
XXX
Gel Özden yan aşkta ol kül, yan ki Hakk'a olasın kul ,
Kim ki yandı olmadı gül, har içinde hep har kalsın.

14.10.2020
Ne gezsin har içinde
Şeyh Rıdvana vuruldum
Ben bunca yar içinde 
XXX
Bülbül taşta ne arar
Gözü yaşta ne arar
Şeyhi Rıdvan olanın 
Aklı başta ne arar
XXX
Şeyh-i murşidi kamil 
Şah-ı ilmiyle amil
Ona derviş olanlar 
Olur kemale hamil
XXX
Bu miskin Özden derki
Mümkündür terkin terki
Şeyh Rıdvana derviş ol
Aşk ile gel yeterki
Savursam rüzgarlara belki de bu gam gider 
Kadehlerde aradım bu aşka teselliyi  
Neşelendim gitmedi belki ağlasam gider 
---
Yine bu yıl hazan var hazan hazan üstüne 
Hayat bir su akıyor var mı yazan üstüne
Hak yaratmış insanı bunca ihsan üstüne  
Kimi kul olur; insan, kimisi hayvan gider 
---
Yıllarca gurbetyeydim firak içre firaktım
Aşk mı benden ıraktı ben mi aşktan ıraktım 
Kopardim aşk hüznünü çözdüm boşa bıraktım 
Gitmedi çözme ile belki bağlasam gider 
---
Özden derki bu dünya ahirete aradır
Kim ki Allah'ı bilir nefse gözü karadır  
Aşk denen şey gönülde bir kanayan yaradır 
Sardım hüznü gitmedi, belki dağlasam gider


09.08.2017

  HERCÂİ YILLAR


Geçti hercâi yıllar , saçlarıma ak düştü
Her ne musibet varsa, üzerime bak düştü,
Sahte sevgililer bitti, yalancı dostlar gitti
Gönlümün nasibine, çok şükürki Hak düştü
---
Bulmak için çok geçti, kaybetmek için erken
Bakmadı yâr ardına, bir an bile giderken
Bir hazân akşamı bu bitmeyecek hiç derken
Gecemi ortasına, çok şükür işrak düştü
---
Derman arardım derde, benmişim meğer derdim
Bunca zaman beklemez bilsem ben de giderdim
Arayan bulmaz yâri, bulanlar arar derdim
Arif olana sükût, cahile lak lak düştü21.01.2020


NE İRFANLAR VAR
Her kabre konanı ölü mü sandın 
Kabrinde dip diri ne yatanlar var
Her nefes alanı diri mi sandın 
Ruhu ölü gezen ne insanlar var
---
Kimi Hakka tapar, kimi nefsine
Baksan insan dersin bir an hepsine
İtibar insanın son nefesine
Son anda ne çetin imtihanlar var
---
Tut Hakkın emrini dünyaya kanma
Gel Özden aşkta yan, ahrette yanma 
Bir namaz oruçla bitti iş sanma 
Namazdan da önce ne irfanlar var
                     
 13.07.2017


HOR GÖRME BU MEYHANEYİ


Hor görme bu meyhaneyi meftun isen gülizâra
Gel otur aşıksan eğer oku bir şarkı masada
Niçin düştün be ey sâkî bu akşam bu âhüzâra
Doldur aşk meyini benle bülbül ol şakı masada
Şakısa da aşk olsun sesin bu akşam şakımasa da
---
Gönül aşk ile dolunca sığmaz oluyormuş kaba
Üstad madem aşk olsun der bu emekler olmaz heba
Dokumazsa eğer nakkaş aşktan bize hülle aba
Çek sandalyeyi gel otur aşkı sen doku masada
Dokusa da aşk olsun nakkaş bu aşkı dokumasa da
---
Gafillerin leylek gibi ömrü lak lakla geçermiş
Kula kulluk edenlerin ömrü şak şakla geçermiş 
Hakka gönül verenlerin ömrü ol Hakla geçermiş
Aşk seccadede hazır, mey kadehte , kurâ masada 
Kursa da aşk olsun aşka köprü ağyar kuramasa da
---
Özden der ki kış sanırdım kış değilmiş mevsim yazmış
Heybemde ben çok sanirdim meğer benim okum azmış
Cismi âdem okur bizi ismi âdem okumazmış
Yayı serde asılıdır bu aşkın oku masada 
Okusa da aşk olsun ismi âdem bizi okumasa da
                   
 10.07.2017

       HAKKA GİDEN AŞK YOLU

Hakka giden aşk yolunu , münkir bilmez salik bilir
Kalbe dolan aşk meyini , gafil bilmez aşık bilir .
---
Gayen ise Rızayı Hakk, ihlasla gel eyle taat.
İyilik yap denize at, balık bilmezse Halık bilir.
---
Alem içre doğdu adem, ademde gizli bu alem,
Bilmez alemi her adem, Hak sırrına tanık bilir. 
---
Aşk ile sen gözle ânı, kendinde bul o sultânı ,
Herkes bilmez bu irfânı , aşk meyine kanık bilir
---
Mısri'den aldık el madem, yaz ki Özden aşkla ol dem .
Okumasın varsın adem, bizi bağrı yanık bilir .
                     
 04.07.2017
BEZMİ EZELDEN AHMED'E

Bezmi ezelden Ahmed'e, tebân olan anlar aşktan
Elestü bi hitabina, zebân olan anlar aşktan
---
Kuran bize yeter diyen nerden bilsin bu mânâyı 
Canlı Kuran Muhammed'e, hayran olan anlar aşktan
---
"Beni seven sana uysun" buyurur Hak kitabında
Bu ayetin hitabında irfan olan anlar aşktan
---
Dünya, ukba taliplisi nerden bilsin aşk sırrını
Soyunup da varlığından, üryan olan anlar aşktan
---
Zat-ı Hakk'ka mahrem olur tabi olan Muhammed'e 
Uyup sünneti nebîye payan olan anlar aşktan
---
Kuran ve sünnete uyan içi koyup dış süslemez
Varlık kalesini yıkıp, viran olan anlar aşktan
---
Özden derki insan olan bilir aşkın mânâsını ,
Hayvan aşkı şehvet sanır, insan olan anlar aşktan


03.07.2017

DÖRT BAŞI MAMUR SANIRDört başı mamur sanır yâr bizi bentsiz bilir ,
Ne bilsin dertsiz olan herkesi dertsiz bilir .
---
Herkesi şâdân sanır,  kendisi şâdân olan,
Herkesi kendi gibi gamsız kedersiz bilir .
---
Dışını süsler insan, ne bilsin içte ihsan
Maddeye tapan insan, manâyı yersiz bilir.
---
Kimi vardır densizdir, lafın yerini bilmez ,
Densiz olan illaki herkesi densiz bilir .
---
Aşkı bedende bilir, nefsine esir olan,
Nefse esir olmayan,  aşkı bedensiz bilir. 
---
Birak seni Hak bilsin,  hadsiz kişi ne bilsin ,
Hadsiz kendisi gibi herkesi hadsiz bilir .
---
Özden derki aldırma seni kim ki bilmese,
Bilen bilir bilmeyen, kendinden bir iz bilir.

01.07.2017İNSAN SANMA HERKESİ


İnsan sanma herkesi insansa da sureti
İnsan şeklinde gezen nice hayvanlar vardır 
Hakkı duymaz işitmez bağlanmış basireti
Hayvandan daha hayvan nice insanlar vardır 
---
Hayvan gibi yaşarlar yiyip içip uyurlar
Hak emrini tutmazlar daim nefse uyarlar 
Ne bir iffet ne edep ne de haya duyarlar 
İnsan şeklinde gezen nice şeytanlar vardır 
---
Özden der eğer hayvan olmuş ise bir kişi
Yoktur onun mahremi farketmez erkek dişi
İç güdüye uymaktir çünkü hayvanın işi
İnsan şeklinde gezen nice hayvanlar vardır 


30.06.2017


HAK İNSANDAN İÇERİ


Maşuğa Mürid olmak bir ihsandır maşuktan,
Maşuğa Murad olmak, o ihsandan içeri ,
O bir dilber durur ki yoktur hic bir nişanı ,
Hiç bir nişan olur mu, bu nişandan içeri.
---
Aşk yürekte bir ateş, dumanı yok; közsüzdür,
Bir Ümmül kitaptır ki cümlesi yok, sözsüzdür,
Söyleyen bilmez derler; bilen söylemez onu,
Söylenmemiş sır var mı bu kurandan içeri .
---
Muhammedi bilmeyen, insan değil hayvandır ,
Özden özün bilmeyen, eyven icre eyvendir ,
Kim ki Ahmedi bildi; insanda Hakkı buldu ,
Çünkü insan Haktadır; Hak insandan içeri.


28.04.2017


ÂLEME YARANILMAZ
Âleme kuş tutsan ağzınla da sen
Ya beğenmez ya da eh işte derler 
Ne kadar anlatsan boştur dil döksen
İnanmaz bir iş var bu işte derler 
---
Göklere erişse birgün nigâhın
Bi vefa ne bilsin nedendir âhın 
Gitmek istesen de ol dem o râhın
Bilmeyenler seni revişte derler 
---
Aşkı Haktan bilen , anlatsa aşkı 
Tene mahkum olan ne bilsin Hakkı 
Terketsen Hakk için sen cümle halkı 
Del olur bu saf bu gidişte derler 
---
Hakka çevirsen de her dem nazarın
Versen de ukbâya dünya pazarın 
İşitirsin yine Özden azarın
Fayda yok bu alış verişte derler.
13.11.2016
BALIK DERYADA YÜZER

Balık deryada yüzer; yüzer suyu bilmeden,
Gafil her nefes "Hu" der, hu der Hu'yu bilmeden,
---
Namaz oruç hac ile zahid bitirir işi
Dini şekilde yaşar; güzel huyu bilmeden.
---
Hayatı bu dünyadan ibarettir zanneden, 
Bedene esir olur , yaşar ruhu bilmeden.
---
Her kıssadan bir hisse çıkaramayan insan,
Tufandan dem vurur da; Nuh der, Nuh'u bilmeden.
---
Her şeyi gördüğünden ibarettir zanneden,
Yakamozlara bakar , gökte mahı bilmeden
---
Kimi yıldıza bakar, gelecekten dem vurur,
Bir adım ötedeki güzergahı bilmeden.
---
Bülbül olmayan bilmez gülün nice halini,
Gülden hardan bahseder, gülistanı bilmeden.
---
Hal ehli olamayanın, lisan-ı kal'dir işi,
İmardan haber verir, o mimarı bilmeden.
---
Özden özü bilmeyen, manadan habersizdir,
Yaradılanı sever , yaradanı bilmeden.


02.11.2016EDEB


Her aşkın ilk şartı illa edeptir,
Çünkü aşk edeple ilel ebeddir,
Edep ki vuslat-ı yâre sebeptir,
Edebin nişanı kendin bilmektir.
---
Edebin ilk harfi lafz-ı elif'tir,
Elifi bilen, nefse muhaliftir,
Edepten yoksun aşk, tene mağluptur
Elif ki eline hakim olmaktır.
---
Edebin ortanca harfi de dal'dır
Gönül bir yapraksa bu aşk da dal'dır 
Aşk bazen zehirdir, bazen de baldır
Dal harfi ; diline hakim olmak,tır .
---
Ey Özden edebin son harfi be'dir.
Bir ucu Kerbela, bir ucu Bedir
Edepten yoksun aşk bir ucûbedir.
Be harfi; beline hakim olmaktır.


20.04.2016

RUH-İ REVÂNIM


Rûh-i revânım, devri devrânım
Bezmi ezelden sana hayrânım
Gülbeng çekilsin, demler sürülsün
Aşka kurulsun, yüce divânım
...
Gül-i handânım, canda cânânım
Aşkın içinde benim dermânım
Kim seni buldu, aşkta yok oldu
Bu cihan doldu, âhu figânım 
...
Kışta bahârım, leylü nehârım
Canan uğruna yanmakta cânım
Meydan cem'ine, erler demine,
Aşka yemine, geldim kurbanım
...
Aşka fermânım yandı çerâğım
Bu Özden derki aşkta çırâğım
Şeyh Rıdvan ile râm oldum güle
Döndürdü küle, evim ocağım
Mayıs 2020

O CÂNAN AYÂN OLDU


O Canân ayân oldu, bende bu cân içinde
Onsekiz bin âlemi gördüm bir hân içinde 
...
Hakk'ın nazârı ile bakınca mahlukâta
Yetmiş iki millet bir oldu bir ân içinde
...
Hayr ve şer bilinmez , "ben bilirim" diyeni
Bin imtihan ederler, bir imtihân içinde
...
Ceket ve gravatla adam olmazmış insan
İnsanlık gizli imiş meğer vicdân içinde
...
Namaz oruç ve hac da yetmez insan olmaya
Yoksa eğer aşk, ihlas, ilim irfân içinde
...
Özden der defîneyi saraylarda arardım, 
Virânelerde buldum onu nihân içinde

18.10.2020


BÎ CAN OL DA BU CANDAN


Bican ol da bu canda gizli cananı ara
Gönlünü seyran eyle, kenz-i Rahmanı ara
...
Katre içinde umman, umman içinde katre 
Katrede kılma karar, orda ummanı ara
...
Ya eyyuha aminu bi Allahi ve Rasül
Hitabindaki gizli sırrı imanı ara
...
Vâni olma sen sakın sırrı cehri zikirden
Cehri zikirde hafi aşkı suzanı ara 
...
Vâni olan ne anlar bu cehrin neşesinden
Bu gülşeni vahdette sırrı Sübhanı ara
...
Men aref sırrıyla al irfan-ı feyz-i Ahmed
Ol feyz ile ol daim her dem irfanı ara
  ...
Kemter Özden fariğ ol geç vücudu Mısır'dan
Ruhunda gizli olan dar-ı kenanı ara
20.10.2020YERİNDE SAYANA YOLLAR BİTER Mİ


Gülzârdır bülbülü söyleten hicrân
Hiç gülsüz bahçede bülbül öter mi
Bu ateşi aşkın delili duman
Hiç ateş olmadan duman tüter mi
...
Aşk ile gidendir seyrân eyleyen
Şu er meydanında devrân eyleyen
Vuslatı kendine hayran eyleyen
Yerinde sayana yollar biter mi
...
Gurbet ayrılığa küsüverse de
Hicran şarkıları susuverse de
Özden aşk rüzgârı esiverse de
Yelken açmadıkça seni iter mi

...
20.10.2020
HER İNSAN BİR ÜMMÜL KİTÂB


Her insan bir ümmül kitâb, bilen var mı bu kitâbı
İnsanadır Haktan hitâb , duyan var mı bu hitâbı
...
Kim ki aşkı taşır serde, yari görür o her yerde
Senliktir o sana perde, açan var mı bu nikâbı
...
Kim ki yüz çevirir halktan, nasip alır gerçek aşktan,
Mey sunarlar ona Haktan, içen var mı bu şerâbı 
...
Geçen serab-ı leyladan, yakınlık bulur mevladan
Dil mülkünü edip viran, geçen var mı bu serâbı
...
Vücut şehrinde kaim, kurup mahşeri daim
Dünyadayken görüp halin, veren var mı bu hesâbı 
...
Özden derki daha başta, yanıp bu firkatı aşka,
Var mı elem bundan başka, çeken var mı bu azâbı 

...

20.10.2020
SÜBHAN İNSANIN İÇİNDESübhân insanın içinde; insan Sübhândan habersiz
Balık ummanın içinde, yüzer ummândan habersiz
...
İçersinde buldu bulan, dışta arama sen ey cân
Kendisinde gizli olan, bu can; cânandan habersiz
...
Şu meyhâne ehline sen, hiç bahsetme cehennemden,
Korkmaz ânı yaşar her dem , onlar yârından habersiz
...
Ehli zikir meyhânede, meşk ederken o yâr ile
Gafil, namazında bile, yüce Rahmândan habersiz
...
Ehli harabata Özden, bakma sakın hor gözle sen
İnsan gönlü Hakka mesken, İnsan o mihmândan habersiz
...
21.10.2020DEĞER


Vermeyin herkese değer
Size kalsın değer size
Değersiz eder insanı
Değer vermek değersize
...
Eğme başın olma ürkek
Doğru isen duyma hiç şek
İsterlerki olun eşek
Vurmak için eğer size
...
Özden derki paylaş aşı
Hakka akıt bu göz yaşı
Hakka eğin bir tek başı
Alem başın eğer size


22.10.2020AYRILIK TRENİ

Ayrılık treni kalkıp giderken
El sallar kalanlar gardan muzdarip
Hayat bir oyundur, her veda erken
Yananlar oyunda , zardan muzdarip
...
Yarin adı oldu dilimde hece
Yıllar geçti hâlâ bitmedi gece 
Çözülmedi bu aşk denen bilmece
Cevâbı yoktaydı , vardan muzdarip
...
Sonbahar vurgunu düşen her yaprak
Rüzgar bahanedir "düş" demişse Hak
O emri verenin farkında toprak
İnsansa yağmurdan kardan muzdarip
...
Mangal yanmıyorsa,kömürden değil
Aşksız geçen ömür, ömürden değil
Gözden ırak oldum, gönülden değil
Vuslatımın vakti dardan muzdarip
...
O yarin zülfüydü leylin siyâhı
Arttırdı her akşam gönlümde âhı
Yaktı nârı firkat, gökteki mâhı
Kaç gece ağladım, nardan muzdarip
...
Meyhane ehline mey sunar sâki
Bu meyden içeni sanırdım şâki
Aşk sarhoşlarıymış, o ezel bâki
Ne itibar ne de ardan muzdarip
...
Anlatır pencerem derdini tüle
Bu ateş seveni döndürür küle
Her gece hasretle bakıp da güle
Figan eder bülbül hardan muzdarip
...
Özden der; yanalım gel biz de aşka 
İçelim bu meyden, düşelim meşke
Aşığın diline yakışmaz " keşke"
Hiç aşık olur mu yardan muzdarib
05.11.2020AL RENGİM SOLDU


Al rengim soldu güzden
Hâr eyledi yar alı
Kaç yıl geçti bu yüzden
Gönlüm böyle yaralı
...
Bülbül gamda, gül şen'de
Gül naz eyler, gülşende
Aşk derdine düşende
Bahtım böyle karalı
...
İnsan ki bi can bi ten
Sermayesi tez biten
Nefstir isyâna iten
Gönlündeki daralı
...
Özden der; gel yol açık 
Geç olmadan yola çık
Ya düş aşka, ya da çık
Bitir artık maralı


22.10.2020


MELÂMET TÂCI
Biz melâmet tâcı giydik
Başımızı Hakka eydik
Aşk-ı Haktan başka neydik
Varsın âvam ağyar bilsin
Bizi faniye yar bilsin
Canı olmayan zahid cananı nerden bilsin
Bi derd olan münafık Lokman’ı nerden bilsin
...
Melamiyiz meşreb-i hoş
Hak aşkıyla olduk sarhoş
Doldur kadeh kalmasın boş
Varsın âvam ayyaş bilsin
Bağrımızı hep taş bilsin
Mahabbetle gelendir aşk ile menzil alan
Aşka canın vermeyen sultanı nerden bilsin
...
Sarhoş etmez şerâbımız
Haktan gayrı yok yâdımız
Tevhidse de irfânımız
Âvam bizi münkir bilsin
Bırak hor ve hakir bilsin
Dilediği özüdür özünü bilmez zahid
Zahid özün bilmedi irfanı nerden bilsin
...
Zikrimizdir ismi celal
Fikrimizdir nuru cemal
Bize gam yok kalimiz hal
Boşver âvam hep zâr bilsin
Bu gülşeni hep har bilsin
Sufi halvet içinde riya ile Hu çeker
Baykuş virane bekler gülşeni nerden bilsin
...
Hak aşkıdır kalbe dolan
Bilmeyenler sanır yalan
Bilir bizi arif olan
Âvam bizi aşksız bilsin
Cemimizi meşksiz bilsin
Cümlenin canı Gaybi zahitler inkar eder
Sahraya düşen damla ummanı nerden bilsin
...
Meyhânede gören bizi
Yok der sizde Hakkın izi
İçimizde aşkın gizi
Dıştan bakan kör ne bilsin
Fitne gören, fitne bilsin
Kulluk Haktan bir ihsan, onla yücelir insan
Hakkı bilmeyen insan, ihsanı nerden bilsin
...
Kimse bilmez nefsten geçtik
Zehri şeker diye içtik
Biz ateşten gömlek biçtik
Varsın âvam merâm bilsin
Bizi dünyaya râm bilsin
Hevasını put yapan Hakkın yolundan sapan
Ön yargısına tapan burhanı nerden bilsin
...
Uslu bizden deli bizden
Kini attık kalbimizden
Ciddo tutar elimizden
Âvam bizi sersiz bilsin
Meşkimizi yersiz bilsin
Sübhan bilir o eri, kim derviş kim serseri 
Sübhân olmayan seri, sübhânı nerden bilsin
...
Haktır bizim tek yarımız
Hep Hak'ladır pazarımız
Çözülmesin esrarımız
Boşver âvam nisyan bilsin
Ene-l Hakk'ı isyan bilsin
Göremeyen dildârı dışta arar o yârı
Çözmeyen bu esrârı imânı nerden bilsin
...
Zannederler kalbimiz kir
Nerden bilsin bizi münkir
Özden dâim Hak iledir
Varsın âvam ırak bilsin
Haktan olduk uzak bilsin
Arif olan ilk once kendi Öz'ünü bilir 
Kendi Öz'ün bilmeyen Özdeni nerden bilsin
...
Canı olmayan zahid cananı neden bilsin
Bi derd olan münafık Lokman’ı nerden bilsin*
.
Mahabbetle gelendir aşk ile menzil alan
Aşka canın vermeyen sultanı neden bilsin*
.
Dilediği özüdür özünü bilmez zahid
Zahid özün bilmedi irfanı nerden bilsin*
.
Sufi halvet içinde riya ile Hu çeker
Baykuş virane bekler gülşeni nerden bilsin*
.
Cümlenin canı Gaybi zahitler inkar eder
Sahraya düşen damla ummanı neden bilsin*
.
Kulluk Haktan bir ihsan, onla yücelir insan
Hakkı bilmeyen insan, ihsanı nerden bilsin
.
Hevasını put yapan Hakkın yolundan sapan
Ön yargısına tapan burhanı nerden bilsin
.
Sübhan bilir o eri, kim derviş kim serseri 
Sübhân olmayan seri, sübhânı nerden bilsin
.
Göremeyen dildârı dışta arar o yârı
Çözmeyen bu esrârı imânı nerden bilsin
.
Arif olan ilk once kendi Öz'ünü bilir 
Kendi Öz'ün bilmeyen Özdeni nerden bilsin
...
24 Kasım 2020


* İşaretli mısralar ,Sunullah Gaybi Hazretlerine ait olup tahmis edilerek şiirimize eklenmistir.
...هَذَا نُورُ قَلْبِي
...
هَذَا نُورُ قَلْبِي هُوَ الشَّيْخِ رِضْوَانَ
وَ سُرُورُ عُمْرِي هُوَ الشَّيْخِ رِضْوَانَ
 ...
اَلَّذِينَ عَادُوا مِنْ بَابهِ ضَلُّوا
اَلّذِينَ عَادُوا مِنْ بَابهِ ذَلٌُوا
...
لَا يُوجَدُ شَيءٍ سِوَى الجَّمَالِ هُنَا
لَا يُوجَدُ شَيْءٍ اِلَّا الْكَمَالِ هُنَا
...
لِأَنَّ هَذَا هُوَ طَرِيقُ الْقَادِرِيَّة
يَقُولُ أُوزْدَنْ إِنَّ هَذَا الّطَرِيقُ هَدِيَّةمَحْمَدْ أُوزْدَنْ بِيجَارْ
Mehmet Özden BİÇER
...


Arapça Şiirin MânâsıBU KALBİMİN NURU

Bu kalbimin nuru , Şeyh Rıdvan'dır
Bu ömrümün sürûru Şeyh Rıdvan'dır
...
Kapısından dönenler yolunu kaybetti
Kapısından dönenler zillete düştü
...
Onun kapısında güzellikten başka bir şey yok
Onun kapısında mükemmellikten başka bir şey yok
...
Çünkü bu yol Kadiriye yoludur
Özden derki bu yol, Allah'ın bize hediyesidir


18.07.2021
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam325
Toplam Ziyaret1229890
Hava Durumu
Saat
Takvim