• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/pages/Abdülkadir-Geylani-Derneği/449321835176851
  • https://twitter.com/KADRDERV
SİTE MENÜSÜ
GÖRÜNTÜLÜ MEALLİ KUR'AN-I KERİM HATMİ ŞERİFİ
NAMAZ VAKİTLERİ
Site Haritası

Mehmet Özdern BİÇER / YENİ TASAVVUFİ ŞİİRLER / NAAT-I ŞERİFLER

 


RIDVAN BABAYLA


Gel gel yanalım
Rıdvan babayla
Dostu analım
Rıdvan Babayla

Derviş olan er
Nefsini yener
Hu deyip döner
Rıdvan Babayla

Varın verenler
Dosta erenler
Hu der erenler
Rıdvan babayla

Kadiri yolu
Hüseyni kolu
Hu der Hak kulu
Rıdvan Babayla

İns cin melekler
Suda semenkler
Döner felekler
Rıdvan Babayla

Aşka uyanlar
Sırdan duyanlar
Gelsin yananlar
Rıdvan Babayla

Yanmayan gitsin
Yananlar gelsin
Ölmeden ölsün
Rıdvan babayla

Giremez her can
Er ister meydan
Giren bulur şan
Rıdvan Babayla

Bu sır bir yapı
Aşk ona tapu
Açılır kapı
Rıdvan Babayla

Terkeden canı
Bulur cananı
Seyreder ânı
Rıdvan Babayla

Kaç kez sınandım
Düştüm kınandım
Kalktım ve yandım
Rıdvan Babayla

Gel haydi Özden
Geçelim sözden
Yanalım öz'den
Rıdvan Babayla


17,03,2020

CİDDO HÜSEYİN

Şu gönül pasını nasıl silelim,
Hakk yolun izini nasıl bulalım,
Tarikine girip derviş olalım,
Sultanül Aşikin Ciddo Hüseyin
Serdarı Arifin Ciddo Hüseyin

Evladi ResuIdur o ganî sultan
Yetişir himmeti düşene her an
Sahibi şeriat ahlakı kuran
Sultan-ül evliya Ciddo Hüseyin
Varisül enbiya Ciddo Hüseyin

Serveridir onun Ali Mürteza
Ehlibeyte canın eylemiş fedâ
Aşk-ı ilahide erişmiş naza
Sultan-ül evliya Ciddo Hüseyin
Burhanül Asfiya Ciddo Hüseyin

Aşığı billahtir maksudu Celil
Enel Hak sırrına o oldu  delil
Talib-i Mevlaya irşadı sebil
O sırrıs sadıkin Ciddo Hüseyin
İrşadil mürşidin Ciddo Hüseyin

Mangalı yakmaya biraz köz gerek,
Her bakan göremez, gören göz gerek,
Onu övmek için var mı söz gerek,
El fâni fillahi Ciddo Hüseyin
Vel baki Billahi Ciddo Hüseyin

Onun meydanında girenler safa,
Düşer hemen aşka, sürerler sefâ,
Ne mutlu görene onu bir defa,
Muhyi Şeriati Ciddo Hüseyin
Nuri hakikati Ciddo Hüseyin

Gönül bahçemizin gülleri soldu,
Gözlerime yine kanlı yaş doldu,
Urfa şu gönlümün başkenti oldu.
Şeyhi mükemmelin Ciddo Hüseyin
Mürşidi kamilin Ciddo Hüseyin

Gel Özden,  gel bırak kali teşvişi
Himmeti hayıra döndürür işi
Aşık olmuş  gezer cümle dervişi
Evliyanın şâhı Ciddo Hüseyin
Gözlerimin mâhı Ciddo Hüseyin

 

25.03.2020


EVVELDEN KÖRDÜM

Evvelden kördüm, gam tuttu ânı
Gamdan hür gördüm, Hakk'la olânı

Her gelen ermez, her eren bilmez,
Her bilen bulmaz, gizli olanı


Edeple gel can, olursun adam,
Sever Şeyh Rıdvan, adam olanı.

Şeyh Rıdvan nazar , et gül olsun har,
Ateş mi yakar,  nazar alanı.

Şeyhin sözü Hak, tutan olur pak,
Çok nadirdir bak, kıymet bileni

Meydan özge yer, gelen olur er ,
Kılıç mı keser, aşkla geleni.

Sevdim deme can, bin bir imtihan,
Eyler perişan sevdim diyeni

Kıyanlar câna, erer cânana
Çok az bulunur, cana kıyanı

Dervişlik demek, ateşten gömlek
Pek nadirdir pek, bunu giyeni

Püryanedir dış giryanedir iç
Azad etmez hiç bu aşk seveni

Özden yan billah, ölüm Hakk vallah
Çok nadirdir ah, ibret alanı24.03.2020


 

HİLYE-İ ŞERİF

Ne uzun ne kısa ortaydı boyu
Saçları dalgalı simsiyah koyu
İbrahim'den gelir O'nun pak soyu
O sultanı Rasül şahı mümecced
Naçar kalanlara devleti Sermed

Ne şişmandı ne de yuvarlak yüzü
Nuri cemalinden arşın gündüzü
Yokuş iner gibi yürürdü, düzü
Bastığı yer onunla buldu itibar
Yetime babadır miskinlere yâr

Gözleri yıldızsız geceden siyah
Yüzü al gülleri andıran bir mah
Nazar kılsa eğer eylese bir câh
Bütün vücuduyla dönmek adeti
Ona bende olan bulur saadeti

Kirpikleri uzun sanırsınki ok
İri kemikleri ve kuvvetli çok
Göğsünden karnına kadar hiç kıl yok
Omuzları geniş yok onda noksan
Zahir bâtin onun nuruyla yeksan

O son Nebi Hakkın mazharı ferdi
Bulunmazdı asla ondan cömerdi
O en güzel huylu nâsın en merdi
Ahlakiydi onun ol yüce kur'an
Onu öven bizzat hazreti Yezdan

Nübüvvet mührüdür sırtında duran
O hatemül Nebi delili kuran
Hilkate ruhunla başlamış Rahman
Aşkından eylemiş alemleri halk
Buyurmuş ki ona levlaki levlak

ilk görenler O'nu korkarmış önce
Sonra çok severmiş aşkla hemence
Bir benzeri asla yok dermiş bence
Yaslı gönüllerin tabibidir o
Allah'ın rasülü habibidir o

O'nu anlamaktan acizdir beşer
Kemalini gören akıllar şaşar
Kemter Özden cürme batmış hep düşer
Şefaat Ya şefi ul ruzi ceza
Rasulü kibriya ceddi murteza 

27.03.2020   

 


Naat


Bir ismi Muhammed, bir ismi Ahmed
O'dur alemlere son gelen rahmet
Eşrefil mahlukat serveri Nebi
Allah zül celaldir O'nu eden mehd

O Taha O şefi ul ruzi ceza
Rasulü kibriya ceddi murteza
Sidre-i munteha yetmez kadrine
Kademinin tozu sidreye  seza

O'nsuz olanların nasibi veyldir
O'ndan bir başkası aşığa eldir
Nasıl ram olunmaz zülfün rengine
Zülfünün siyahı  sureyi Leyldir

O'na ki aşıktır zulcelali  Hak
Aşkından eyledi alemleri Halk
Eğer O olmasa varlık olmazdı
Hak O'na buyurdu levlake levlak

O livaul hamd'ın sahibidir O
Yaslı gönüllerin tabibidir O
Hatemül nebidir eşrefil mahluk
Allah'ın nazarı habibidir O

Desti Hakk ki O'nun olmuştur yed-i
Hakkın eli çünkü, rasulun eli
Delilidir kuran ayette Mevla
Ve ma rameyte iz ramayte dedi

Hucurat, anlatır beytini över
"Le ala hulıkin" kadrini över
O mazharı Kabe kevseyni edna
Allah hep Kuran'da O'ndan bahseder

Yusufu görüp de  kesen elini
O'nu görse verir idi canını
Ömrüne and içer Kuran'da Allah
Le’amrük ayeti över şanını

Yedi kat gökleri gezdi dolaştı
Sonsuz semaları refrefle aştı
Hak ile arası iki yay ucu
O Kâbe kevseyne kadar  ulaştı

Musa niyaz etti yine görmedi
Göğe çıktı İsa yine ermedi
Serveri nebidir Hakkın habibi
Hiç bir rasül böyle devran sürmedi

Düşküne imdattır yetimlere yar
Kademiyle buldu sidre itibâr
Cemalini göster Özden kuluna
Bu kıtmirin olsun şad ve  bahtiyâr

 

26.03.2020

 

 

YİNE Mİ HALİM PERİŞAN


Farig oldum her vardan
Yine mi halim perişan
Bülbüldüm geçtim hardan
Yine mi halim perişan

Pazar kurmuş şeyh Rıdvan
Açmış arşda bir dükkan
Dağıtıyor feyz ordan
Yine mi halim perişan

Malatya memleketi
Kadiri tarikati
Can kurban ettim katî
Yine mi halim perişan

Yandı gönlüm yandı vay
Gel diyelim biz de Hay
Sultanbeyliden doğdu ay
Yine mi halim perişan

Özden gel işte  meydan
Aşıklar eder devran
Geçtim ben de bu candan
Yine mi halim perişan


27 Mart 2020

 


FEYZ VERİR


Şeriat emri rahmandır
Tarikat ondan feyz verir
Hakikat sırrı Sübhandır
Marifet ondan feyz verir

Dervişler gelirler mecde
Düşerler aşk ile vecde
Ederler Rahmana secde
Canlara candan feyz verir

Rahmet var zahmet icinde
Zahmet var rahmet içinde
Kimin var Ahmet içinde
Hakk ona her an feyz verir

Olalım nefse muzaffer
Bulunmaz böyle bir zafer
Şeyh el Hac Aşki Muzaffer
Aşığa aşktan feyz verir

Talip ol aşka bir sefer
Edersin içinde sefer
Agamdir Muhubbi Sefer
Talibe Haktan feyz verir

Neyin var kıl feda neyin
Feda et Hakka her şeyin
Şeyh Seyyid Ciddo Hüseyin
Kalplere Haydan feyz verir

Gel Özden bu meydanımız
Aladır er meydanımız
Bir devranki devranımız
Şeyh Ciddo Rıdvan feyz verir

27.03.2020

 

 

YETİŞ İMDADIMA


Bu nefsin elinden oldum biçare 
Senin himmetindir bu derde  çare 
Kanıyor içimde nefs denen yâre 
Heykeli nurani kutbur rabbani
Yetiş imdadıma ya pir Geylani


Cagirina tez gelir olursun nazır
Kademin her veli omuzundadır
Divânında bekler veliler hazır
Ya baazül eşheb gavsı rabbani
Yetiş imdadıma şahı Geylani


Hazreti Fahreddin sırrı Hak bendi
Şeyh Muzaffer aşki, aşkın ta kendi
Kalplerin cerrahı Safer efendi
Seninle olurlar gönüller muhyi
Yetiş imdadıma ya şeyh muhibbi


Şeyh Ciddo Hüseyin serdarı veli
Varisi Enbiya düşenin eli
Gelmişim kapına demişim bel'i
Burhanül Asfiya aşkı yezdani
Yetiş imdadıma şahı sultani


Dergâhına gel Özden derman ararsan
Aşkı ilahiye ferman ararsan
Ciddo Rıdvan derler ismin sorarsan
Bende-i Muhammed, aşık-ı nebi
Yetiş imdadıma ey şahı veli


29 Mart 2020AŞKI BULASI DEĞİL


Sevgi gönülde olur
Dilde olası değil 
Aşka bende olanlar
Cürme dalası değil


Aşk hikmetli bir nesne 
Her gönül almaz  hisse 
Aşktır en elzem kıssa
Herkes bilesi değil 


Aşktır en erdemli iş
Aşıksan ham kalma piş
Aşk ile gelen derviş
Mahrum kalası değil 


Gel Özden Allah'ı an
Şeyh Rıdvanla sen de yan
Himmet etmezse şeyh Rıdvan
Aşkı bulası değil


29.03.2020

 


HAKİKİ DERVİŞ OLAN

Hakiki derviş olan nefsinden cüda olur 
Şeyh Rıdvan'dan el alan bu yola fedâ olur 
Kadiri dervişleri talibi Hüdâ olur 
Gelir aşk kapısına  kapıda gedâ olur 
Ya Hazreti Geylani Ya Seyh Marufu kerhi 
Ya Ahmed er Rufai etmezse   himmet 
Bu kapıdan girilmez etsen de  hizmet 


Mukteda eğer  aşksa Hakka varır daim yol
Rehberini aşk eyle  sen de arifi Hak ol
Ver bu aşka başını aşkı rahman ile dol
Bu kapıdan geçilmez kırılmadan bu el kol
Ya İbrahim Desuki Ya Hayatül Harrani 
Ya Şeyh Ahmed bedevi  etmezse himmet 
Bu yolda ilerlenmez etsen de hizmet 


Sadık ol Hak yolunda meyletme başka râha
Uyma nefsi hevaya asi olma Allah'a
Biatı Hakka olmaz girenin her günaha
Fâriğ ol masivadan , aşk ile gel dergâha
Ya Şeyh Davudu Tai ya Şeyh imamı şibli 
Ya pir Niyazi Mısri etmezse himmet 
Ayak kayar gidersin  etsen de  hizmet 


Kim gerçek derviş olur yakışmaz ona siva
Aşk-ı Hak’tan gayrisi derviş için mâsivâ 
Bir ateşten gömlek bu dervişlik benzer ôd'a
Giyilmez aşk olmadan cânı etmeden feda 
Ya Şeyh Muzaffer aşki Ya Şeyh Safer Muhibbi 
Ya Şeyh Ciddo Hüseyin etmezse himmet 
Giyilmez aşk gömleği  etsen de hizmet 


Özden bak bu alemde , gizli ayan hep aşkmış 
Canda o nihan olan  zatı mihman hep aşkmış 
Bu Cihân içinde ben nişân isterdim aşka 
Nişan geride kaldı külli cihan hep aşkmış
Ya Muhammed Ya Mahmud Ya Mustafa Ya Ahmed
Muhabbete et himmet muhabbete et himmet 
Muhammed'siz ,muhabbet  olmaz etsek de hizmet

 

05/04/2020
BAKIP YARİN DİDARINA

Bakıp yarin didarına,  
Gelsin divane olanlar 
Hak aşkının niranına, 
Gelsin pervane olanlar 


Gelmesin hiç yoldan sapan
Dedikodu gıybet yapan 
Uzak dursun nefse tapan 
Kalbi puthane olanlar


Canın verip cananına, 
Eren ilmin irfânına ,
Vakıf olup mihmânına , 
Gelsin şükrane olanlar 


Doldur meyi haydi sâki, 
Sanma aşıkları şâki,
Gönül mülkü ezel bâki,
Gelsin  meyhane olanlar 


Hazreti pir Muhyiddine, 
Pir Cerrahi Nureddine, 
Şeyh İbrahim Fahreddine ,
Gelsin hayrane olanlar 


Gelsin yananlar aşk diye  
El Hac Muzaffer Aşkiye
Sıddık Safer Muhibbiye 
Gelsin kurbane olanlar 


Veda edip her  şeyine  
Yüzün süren eşiğine
Eş Şeyh Ciddo Hüseyine 
Gelsin mestane olanlar 


Himmet eder Rıdvan baba ,
Gösterene biraz çaba,
Davranılsa bile  kaba,  
Gelsin ihvane olanlar 


Hakk'ı sevmektedir erdem, 
Gayrı sevgi gönülde zem,
Masivadan geçip her dem, 
Gelsin hicrane olanlar 


   Gelmesin geçmeyen tenden,
Özden gibi tembel eyven,
Canan için geçip candan, 
Gelsin canane olanlar


05.04.2020


BENİM ŞEYHİM CİDDO RIDVANTek gayesi onun Allah
Benim Şeyhim Ciddo Rıdvan
Bir aşık -ı Rasulullah 
Benim şeyhim Ciddo Rıdvan


Şeyh Geylani demiş evlat
Ona biat büyük devlet 
Dervişlere eyler himmet 
Benim şeyhim Ciddo Rıdvan


Eyler o her sene haccı
Bir lakabı onun Hacı
Velayet mülkünün tâcı
Benim şeyhim Ciddo Rıdvan


Silsilesi Şeyh Muzaffer
Hazreti  Muhibbi Safer
Ciddo Huseynden almış el
Benim şeyhim Ciddo Rıdvan 


Akla uymayandır deli
Nefse uymayandır veli
Her düşene veren eli 
Benim Şeyhim Ciddo Rıdvan


Yüce Hakkın o has kulu
Kadiri Hüseyni yolu
Mürşidlerin en makbulü
Benim Şeyhim Ciddo Rıdvan


Hak yolunun gerçek eri
Hak katında ala yeri 
Aşkla seven peygamberi 
Benim şeyhim Ciddo Rıdvan


O'dur hem sahib-ül zaman
Dervişlere eder eman 
Hak yoluna olan kurban
Benim şeyhim Ciddo Rıdvan


Dergâhı Hak gülistânı
Gelen bulur vuslat ânı
Sultanbeyli'nin sultânı
Benim şeyhim Ciddo Rıdvan


Tekkesi bir  Hak durağı
Yakın eder her ırağı
Yakar kalbinde çerağı
Benim şeyhim Ciddo Rıdvan


Malatya'dır memleketi
Rasulullah tek milleti
Daim düşünür ümmeti
Benim Şeyhim Ciddo Rıdvan


Gelmeyen yola edeple
Gider yoldan bir sebeple
Her isi eyler hikmetle
Benim şeyhim Ciddo Rıdvan


Özden geç bu kuru lâdan
Edep eyle ki ol âdem
Himmet eder belki ol dem
Benim Şeyhim Ciddo Rıdvan05/04/2020

BUZ BİLMEZSE ASLI SU


 Buz bilmezse aslı su , erir sudan habersiz,
Ruh bilmezse aslı Hû, yaşar Hû'dan habersiz.


Aşk yok ise bir kalpte, o kalp bir  et parçası,
Çürüyüp toprak olur, o âhu'dan habersiz .


Deryaya varmayan su nerden bilsin mâhi ne,
Yabana akar gider  o mâhiden habersiz.


Mecazi aşka düşen onu sâhi zanneder ,
Mecazla oyalanır o sâhiden habersiz.


Aşk varsa bir gönülde Hakk onda câhi olur,
Özden gibi aşksızlar,  o câhiden habersiz .


06/04/2020

 BU DERVİŞLİK YOLUNA


Bu dervişlik yoluna
Aşk ile gelen gelsin
Bu yolda güç kuvveti
Allah'tan bilen gelsin 


Gelmesin nefse uyan
Yiyip içip uyuyan
Hakkın emrine uyan 
Canından gecen gelsin 


Dervişlik bir devlettir
Daim gayret gerektir
Bir ateşten gömlektir 
Sırtına giyen gelsin


Vuslat bir uzak şehir
Yolları dağ taş nehir 
Rıza lokması zehir 
Aşk ile yiyen gelsin 


Sırtın dönüp Cihana
Dünya denen bu hana
Ermek için canana
Canına kıyan gelsin


Dervişin gönlü nardır
Tek istediği yardır
Tembele bu yol zordur
Nefsini yoran gelsin


Harama yuman gözü
Aşk ile yanan özü
Daha denmeden sözü
İşitip uyan gelsin


Taş basan bu bağrına
Gitmeyen söz ağrına 
Erip aşkın sırrına
Bakmadan gören gelsin


Şeyh Rıdvan Hak dostudur
Eli Hakkın destidir 
Tutanlar aşk mestidir
Kıymetin bilen gelsin 


Özden kıymet bilmedi
Hakka derviş olmadı
Onçün vuslat bulmadı
Hak eri olan gelsin


06/04/2020 YARDAN GAYRİNE BİGANE AŞIK

 

Yardan gayrine  bigane aşık
Aşk ile yanar, suzane gezer


Yoktur kararı, yanmaktır kârı
Leylü neharı, efgane gezer 


Maşuğu Allah, olanlar billah
Dert ile hergah, dermane gezer 


Bu aşka düşen,  durmaz yerinde
Allah yolunda, kurbane gezer


Gelse tecelli, bulmaz teselli
Yıl geçse elli,  figane gezer


Kim sever Hakk'ı, terkeyler Halkı
Yitirir aklı, divane gezer 


Şeyh Ciddo Rıdvan, ayrılmaz Hak'tan
Aşkıyla her an, mestane gezer 


Aşkın kemali, yarin cemali 
Yoktur zevali, handane gezer 


Haber al Özden, aşktaki gizden
Tutuşan közden, nirane gezer


01.05.2020


BU TEVHİD AŞIKLARA


Bu tevhid aşıklara, bir neşei nümadır
Bir neşei nüma ki  bu cezbei Hüdadır


Gaflet içinde Hakkı tevhid eyleyen bilmez'
Zikirden gafil olan bu neşeden cüdadır.


Cehri zikir maşuğa, meşk olmuştur aşığa,
Bu meşk bağrı yanığa, bir pür nuru ziyadır.


Şeyh Rıdvan açtı meydan, varıp gidelim ey can,
Dervişlerin bu meydan, ruhlarına gıdadır.


Şeyh Rıdvanın meydanı, lezzeti aşk cevlanı  
Aşka yandırır canı, kalbe feyzu şifadır


Şeyh Rıdvanla yanalım , aşk meyine kanalım
Aşk meyi aşıkların, dertlerine devadır.


Neylesin derviş olan, bilirki dünya yalan
Aşıkların an be an, talebi tek rızadır.


Aşk yarası onulmaz , aşksız derviş olunmaz 
Aramakla bulunmaz, aşk ikramı Hüdadır.


Kemter Özden bilmedi  zanna düştü bulmadı 
Oldum sandı olmadı , oldum sanan cüdadır.


01.05.2020


ERENLER BEZMİ

Kim kurar gönlüne aşk yapısını
Mührü Muhammed'den ferman görünür
Açar Pir Geylani can kapısını
İçinde o gizli sultan görünür

İmar et kalbine sen de bir yapı
Rasülün mührüyle verirler tapu
Erenler bezmine açılır kapı
Huzuru devlette piran görünür

Himmet eyler seyyid Fahreddin şevki
Gönlünün bahridir sırların fevki
Bir himmeti yeter, mal şöhret mevki
O anda gözüne viran görünür

Şeyh Muzaffer aşki arifi billah
Aşkı talim etmiş gönlüne Allah
Cezbesiyle diyen ya şeyen lillah
Pâk eder can evin, mihman görünür

Şeyh Safer Muhibbi, gönül cerrahı
Giydirir hırkayı, döndürür rahı
Gösterir talibe yüce Allah'ı
O dostun cemali, ayan görünür

Şeyh Ciddo Hüseyin, mürşidi kamil
Sultanül evliya, ilmiyle amil
Kim tutar yolunu, aşka düşer bil
Vuslata tez erer, cânan görünür

Ciddo Rıdvan baba, aşk verir câna
Şemi ruhu yakar ol dem cânâna
Aşk ile hele gel gir şu meydânâ
Kırılır putların, iman görünür

Özden gibi aşksız olmasın gelen
Gelsin bu meydana, aşk için ölen
Boşver olursa da bize bir gülen
Dervişler akıldan ziyan görünür.

03.05.2020
DERVİŞ OL ŞEYH RIDVAN'A

Mürşid ,Hakkın dostudur, Hakk; zuhr eder dostunda,
Aşkın meyini sunar, Rıdvan baba destinde
Hazreti Geylaniyi temsil eder postunda,
Cehri zikrin meşkiyle, maşuğu ana ana,
Tekkesinde yanıp piş , derviş ol şeyh Rıdvan'a

Sanma herkes dünyadan, insan olarak göçer
Aşkı tadmazsa eğer, hayvan olarak göçer
İçmeyen aşk meyini, pişman olarak göçer
Gel bu aşkın meyinden sen de iç kana kana
Tekkesinde yanıp piş derviş ol şeyh Rıdvan'a

Yetmiş iki millet bir, perde kalksa aradan
Semme vechullahı bil, görünür ol yaradan
İradeni Hakka ver, geç ak ile karadan
Akıl ile varılmaz, bu aşıklık sırrına
Tekkesinde yanıp piş derviş ol şeyh Rıdvan'a

Kemter Özden çok ağla, vuslatta gülmek için
Kendini bil sen önce, Rabbini bilmek için
Tut kadiri yolunu, ölmeden ölmek için
Geç bu vücut kaydından, gayretini ver cana
Tekkesinde yanıp piş derviş ol şeyh Rıdvan'a


05.05.2020

GEÇ KALMAK VARGel geç bu cânı tenden, cânâna geç kalmak var
Hayvan gibi yaşama, insânâ geç kalmak var

Kır kalpteki putların, henüz vakit var iken
O son nefes gelince, îmânâ geç kalmak var

Oyalanma imârla, dünya sırça köşkünü
Gönlünü imâr et ki mihmânâ geç kalmak var

Umman gönlün içinde, arama hiç dışında
Bir Ömür susuz geçip, ummâna geç kalmak var

Sana, senden de yakın ,  bir sen vardır içinde
Sen bilmezsen o seni , irfâna geç kalmak var

Dışarıda arama, derman dert içindedir
Çare ararken derde, dermânâ geç kalmak var

Dost arama sen Özden, Sübhan gibi dost varken
Bir ömür dost ararken, Sübhana geç kalmak var.

15.05.2020BU GÖNLÜMÜN MARALI

Şu şeyda bülbül derki
Gül, hâr içre dermek güç
Gurbet nasıl bir yer ki
Bir dost yüzü görmek güç

Emanettir bu beden
Ruhu misafir eden
Gül mü efkâra neden
Efkârsıza sormak güç

Bu gönlümün maralı
Daim böyle yaralı,
Bahtımdan da karalı,
Karşısında durmak güç

Aşksız günlerin için
Ağla dur için için
Yanmazsa eğer için
Denizlere varmak güç

Köze tuttun dışını
Ham bıraktın içini
Bu sevmenin suçunu
Hep tâlihe vermek güç

Aşığın huyu keder
Ekmeği suyu keder
Gayrete bakar kader
El âlemi yermek güç

Aşk yolcu, gönül hancı
İçinde durur sancı
Sen kendine yabancı
O cânânı bilmek güç

Arama hiç dışında
O yar senin içinde
Gezip ağyar peşinde
O cânâna ermek güç

Özden bu aşk saklı mı
Yele verdi aklımı
Şeyda bülbül haklı mı
Gül, hâr içre dermek güç


16.05.2020
HÂR OLMUŞ


Hâr olmuş gül-i handan
Bahar, nesimde kalmış
Varsa bir anı ondan
Şimdi resimde kalmış

Görmek için cemâli
Lâzım kalbin kemâli
Kemâlin ki ham hali
Kemâl, isimde kalmış

Ön yargılıysa kişi
Fitne fesattır içi
Zan ile atar suçu
Heybet, cisimde kalmış

Gönül, insanın arkı
Histir hayvandan farkı
Aşk dillerde bir şarkı
His, güftesinde kalmış

Kimi iyidir dıştan
Kötülük besler içten
Ayrılmaz gösterişten
"Millet desin"de kalmış

Edep, hikmet sebebin
Tâç et Özden edebin
Edebi ki gidenin 
Hikmet, nesinde kalmış18.05.2020


Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam135
Toplam Ziyaret848244
Hava Durumu
Saat
Takvim